XVІIІ Міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”

Запрошуємо Вас, прийняти участь у роботі XVІIІ Міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”, яка відбудеться 29 червня ‐ 01 липня 2017 року Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

 

 Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних засідань та стендових доповідей з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки і технології машинобудування, ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів, а також з актуальних проблем гідроаеромеханіки і мехатроніки.

 Детальну інформацію отримати можно на сайті конференції http://conf.mmi.kpi.ua/

Ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень, а також вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.     В ході роботи секцій планується проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів.    
Будуть обговорюватися питання розширення інформаційного простору, інтеграції наукових шкіл технічних університетів та інститутів НАН України, розвитку науки і промисловості.

 

Також передбачено час для заслуховування закінчених дисертаційних робіт, обговорення шляхів подальшого розширення міжнародного співробітництва, поглиблення наукових контактів, концентрації зусиль, спрямованих на підвищення ефективності проведення конференції.

 

Пленарні доповіді повинні бути представлені у вигляді презентацій (Power Point).

 

Стендові доповіді - на одному аркуші формату А1.

 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, німецька. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла. 

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів. 

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка. 

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування. 

5. Інженерна освіта - шляхи вдосконалення.

Детальну інформацію отримати можно на сайті конференції http://conf.mmi.kpi.ua/