У період з 24 по 26 червня 2019 р. на кафедрі динаміки і міцності машин та опору матеріалів розпочала роботу експертна група Акредитаційної комісії технологічних університетів (Accreditation Commission of Universities of Technology, KAUT, Республіка Польща). Мета роботи комісії – проведення незалежної європейської акредитації освітньої програми «Динаміка і міцність машин», яка включає спеціалізації «Динаміка і міцність машин» та «Інформаційні технології в авіабудуванні» у відповідності з вимогами європейської системи оцінювання якості інженерної освіти. 

 

До складу експертної групи входять професори університетів Республіки Польша -  Вітольд Биєндункиевич (Witold Biedunkiewic, Західнопоморський технологічний університет, м.Щецин )  Анджей Титко (Andrzej Tytko, Гірнично-металургічна академія (AGH), м.Краків), Збігнєв Клос (Zbigniew Klos, Познанський Університет Технологій, м.Познань) та експерти з України професор Г.І.Львов (завідувач кафедри динаміки і міцності НТУ «Харківський політехнічний інститут»), Б.М.Озерянський (студент магістерської програми за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» Одеського національного політехнічного університету) і к.е.н. А.Р.Фіалковський (генеральний директор ТОВ «Прогрестех-Україна»).

Оцінювання проводиться для отримання сертифікату, передбаченого «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти», ухваленими у 2005 р. міністрами, які відповідають за вищу освіту, на пропозицію, підготовлену Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA) спільно з Європейським союзом студентів (ESU), Європейською асоціацією вищої освіти (EURASHE) та Європейською асоціацією університетів (EUA).

Прибуття експертів було здійснено після вивчення ними раніше підготовленого співробітниками кафедри пакету документів, у тому числі «Звіту із самооцінки» (Self-assesement report), формат якого визначається KAUT, а зміст відображує поточний стан організації навчального процесу за атестованою навчальною програмою, а також його методичного, кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

В ході візиту члени експертної групи вивчали нормативну документацію та матеріали із методичного забезпечення навчального процесу, ознайомились з кваліфікаційними  магістерськими роботами, виконаними на кафедрі впродовж останніх двох років, відвідали навчальні аудиторії і лабораторії кафедри, здійснили огляд інформаційних стендів кафедри, провели зустрічі із викладачами та студентами. Також експерти відвідали навчальну базу ТОВ «Прогресстех-Україна», який є партнером кафедри із втілення програми дуальної освіти та лабораторії Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка Національної академії наук України, де проводиться викладання курсів із експериментальних досліджень фізико-механічних властивостей матеріалів  та міцності та довговічності елементів конструкцій для студентів магістерської освітньої програми «Динаміка та міцність машин».  Крім того, під час відвідування деканату експерти вивчили систему організації обліку успішності та стипендіального забезпечення, та, при відвідуванні науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенко, оцінили забезпеченість науковою і навчальною літературою та можливості доступу до сучасних електронних інформаційних джерел.

Експерти висловили загальне позитивне враження щодо рівня викладання і  організації навчального процесу, якості лабораторної і  матеріально-технічної бази та високо оцінили зусилля колективу кафедри із наближення якості освіти до загально-європейських стандартів.. Подальша процедура акредитації передбачає складання експертами звіту, його рецензування іншими членами KAUT та прийняття рішення про акредитацію освітньої програми на сесії KAUT.