Науково-технічна конференція
«Прогресивна техніка і технологія і інженерна освіта»

Щорічна науково-техічна конференція, на якій розглядаються актуальні питання наукових і прикладних досліджень у галузі машинобудування, авіаційної і космічної техніки, питання техніки і передових технологій у інших галузях виробництва, а також особливості підготовки інженерних фахівців в Україні. Аудиторія конференції – наукові і науково-педагогичні працівники, керівники підрозділів і технічні фахівці науково-дослідних і виробничих підприємств, докторанти, аспіранти, молоді учені.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка.

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.

5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні.

 

2020 – ХХІ конференція

 

2019 – ХХ конференція

 

2018 – ХІХ конференція

 

2017 – ХVIII конференція

 

2016 – ХVII конференція

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ В МАШИНОБУДУВАННІ»

 

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

 

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних завдань сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

 

2020 – ХІІІ конференція

 

2019 – ХІІ конференція

 

2018 – ХІ конференція

 

2017 – ХI конференція

 

2016 – ІХ конференція