Конференції 2013

Автор: Administrator.

2013 рік

Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки

секція "МАШИНОБУДУВАННЯ"

підсекція" ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН "


ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА», присвячена 115-річчю Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ», яка відбулась 25 – 28 червня 2013 р. в м. Севастополі

Тези доповідей секції "Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла"

Звіт про роботу конференції можно переглянути на http://youtu.be/MlSDAJAgrVQ/