Конференції 2012

Автор: Administrator.

ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ 2012»

11 – 15 червня 2012

СЕКЦІЯ 1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА