РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ

БАКАЛАВР

Се-
местр


п/п

 

Назва дисципліни

 

Кредити

 

Контроль

Годин
на
тиждень

1

1

Історія України

3

залік д.

2

 

2

Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

-

2

 

3

Лінійна алгебра

5

іспит

5

 

4

Математичний аналіз 1

4,5

іспит

5

 

5

Хімія

3

залік

3

 

6

Нарисна геометрія і інженерна графіка

5

залік д.

5

 

7

Інформатика 1

5

іспит

4

 

8

Технологія конструкційних матеріалів

3

залік

3

 

 

Всього:

30

іспитів – 3
заліків – 2;2д.

29

2

1

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік д.

2

 

2

Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

залік

2

 

3

Математичний аналіз 2

5,5

іспит

5

 

4

Загальна фізика 1

5

іспит

4

 

5

Інформатика 2

3

залік д.

3

 

6

Теоретична механіка 1

5

іспит

4

 

7

Системи автоматизації інженерних розрахунків

4,5

залік д.

4,5

 

8

Матеріалознавство

4

залік

4

 

 

Всього:

31,5

іспитів – 3
заліків – 2;3д

28,5

3

1

Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування

1,5

-

2

 

2

Філософія

3

залік д.

3

 

3

Математичний аналіз 3

5,5

іспит

6

 

4

Загальна фізика 2

4

залік

4

 

5

Теоретична механіка 2

5

іспит

4

 

6

Опір матеріалів 1

6,5

іспит

6

 

7

Теоретичні основи теплотехніки

3

залік

3

 

8

Математична фізика 1

1,5

залік д.

2

 

 

                                                          Всього:

30

іспитів – 3
заліків –2;2д.

30

4

1

Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування

1,5

залік д.

2

 

2

Математичний аналіз 4

4,5

іспит

4

 

3

Математична фізика 2

3

іспит

2

 

4

Загальна фізика 3

2

залік

2

 

5

Екологія

2

залік д.

2

 

6

Теоретична механіка 3

4

залік д.

4

 

7

Опір матеріалів 2

6,5

іспит

6

 

8

Теорія механізмів і машин 1

4

залік

4

 

9

Статичні задачі стержневих систем

4

залік

3

 

 

                                                          Всього:

31 ,5

іспитів – 3
заліків – 3;3д.

29

5

1

Математична фізика 3

3,5

залік д.

3

 

2

Безпека життєдіяльності

1,5

залік

1,5

 

3

Теорія механізмів і машин 2

4,5

іспит

2

 

4

Будівельна механіка машин 1

5,5

іспит

5

 

5

Теорія пружності 1

5,5

іспит

5

 

6

Економіка організації і планування виробництва. Кредитний модуль 1. Основи економічної теорії.

2

залік

2

 

7

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.

4

залік д.

4

 

8

Електротехніка і електроніка 1.

2

залік

2

 

9

Іноземна мова професійного спрямування 1

1,5

-

2

 

 

                                                          Всього:

30

іспитів – 3
заліків - 3;2д

26,5

6

1

Історія укр. культури

3

залік д.

2

 

2

Деталі машин 1

4

іспит

2

 

3

Будівельна механіка машин 2

5,5

залік

5

 

4

Теорія пружності 2

5,5

іспит

5

 

5

Економіка організації і планування виробництва. Кредитний модуль 2. Економіка та орг. вироб. 3

3

залік д.

3

 

6

Електротехніка і електроніка 2

2

залік

2

 

7

Іноземна мова професійного спрямування 1

1,5

залік

2

 

8

Правове забезпечення професійної діяльності

2

залік

2

 

9

Виробнича практика

4,5

залік д.

-

 

10

Гідроаеромеханіка

5

іспит

5

 

 

                                                          Всього:

36

іспитів – 3
заліків -4;3д

28

7

1

Деталі машин 2

3,5

іспит

3

 

2

Теорія коливань та стійкості руху 1

4

залік

3

 

3

Числові методи динаміки і міцності 1

6

іспит

6

 

4

Теорія пластичності та повзучості 1

7

іспит

6

 

5

Іноземна мова професійного спрямування 2

1,5

залік

2

 

6

Механіка анізотропних тіл 1

3

залік д.

3

 

7

Нові матеріали 1

3

залік д

3

 

8

Основи наукових досліджень 1

2

залік

2

 

 

                                                          Всього:

30

іспитів – 3
заліків -3;2д

28

8

1

Теорія коливань та стійкості руху 2

2,5

залік

5

 

2

Числові методи динаміки і міцності 2

2,5

іспит

4

 

3

Теорія пластичності та повзучості 2

3

іспит

4

 

4

Основи охорони праці

1,5

залік д.

2

 

5

Механіка анізотропних тіл 2

2,5

залік

5

 

6

Нові матеріали 2

1

залік

2

 

7

Основи наукових досліджень 2

2

залік д.

4

 

8

Переддипломна практика

4,5

залік д.

-

 

9

Дипломне проектування

9

-

-

 

 

                                                          Всього:

28,5

іспитів – 2
заліків -  3;3д

26