Магістр

Семестр

Назва дисципліни

Кредити

Контроль

Годин на тиждень

1

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

-

2

 

Наукова робота за темою магістерської роботи. 1. Основи наукових досліджень

2

залік

1,5

 

Числові методи динаміки і міцності машин

2

залік

1

 

Теорія коливань та стійкості руху

4,5

іспит

3

 

Статистична динаміка та надійність

6

залік д

5

 

Гідроаеромеханіка

3

залік

3

 

Інтелектуальна власність

1

залік

1

 

Експериментальні методи досліджень

5

іспит

3

 

Міцність при змінних навантаженнях

4

іспит

3

 

Цивільний захист

1

залік д.

1

 

                                                            Всього:

30

іспитів – 3
заліків – 4;2д.

23,5

2

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

залік

2

 

Педагогіка

1,5

залік

1,5

 

Математичні методи оптимізації

4

іспит

3

 

Теорія коливань та стійкості руху

2

залік д.

1

 

Статистична динаміка та надійність

4

іспит

4

 

Гідроаеромеханіка

3

іспит

2

 

Охорона праці в галузі

1

залік д.

1

 

Експериментальні методи досліджень

2,5

залік д

3

 

Міцність та руйнування елементів конструкцій

2

залік

1,5

 

Механотроніка

3

залік

2

 

Проектування та розрахунок елементів авіаційних конструкцій

3

залік

3

 

Сучасні системи проектування

1

залік

1

 

Наукова робота за темою магістерської роботи. 2.1. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації.

2

-

-

 

Чинник успішного працевлаштування за фахом

1

залік

1

 

                                                          Всього:

31,5

іспитів – 3
заліків – 7;3д

26

3

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

залік

2

 

Філософія проблеми наукового пізнання

1,5

залік

1,5

 

Патентознавство і авторське право

2

залік

2

 

Основи сталого розвитку суспільства

2

залік

2

 

Математичне моделювання процесів та систем

4

іспит

3

 

Міцність та руйнування елементів конструкцій

2

залік

1,5

 

Механотроніка

4

іспит

3

 

Управління проектами в наукоємному машинобудуванні

3

залік

2

 

Сучасні системи проектування

5

іспит

3

 

Наукова робота за темою магістерської роботи. 2.2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації.

 

3

 

залік

 

1

 

Проектування та розрахунок елементів авіаційних конструкцій

2

залік

2

 

                                                      Всього:

30

іспитів – 3
заліків –8

23

4

Науково-дослідна практика

6

залік

-

 

Робота над магістерською дисертацією

22,5

-

-

 

                                                          Всього:

28,5

заліків –1

-