Освітня програма "ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН"

Спеціалізації:
          1. Динаміка і міцність машин 
          2. Інформаційні системи та технології в авіабудуванні

ЗНО:  Українська мова та література,  МатематикаФізика або Іноземна мова

Документи, необхідні для зарахування

Підготовка здійснюється на основі повної середньої освіти.

Спеціальність -131- Прикладна механіка

Без ґрунтовної інженерної освіти бути фахівцем у будь-якій сучасній галузі абсолютно неможливо. Одержавши освіту за спеціальністю «Прикладна механіка» ти зможеш працювати у різних сферах промисловості  й керувати надскладними виробничими процесами. Фундаментальні знання в галузі прикладної механіки, інформаційних систем та технологій машинобудування й зварювання на базі сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки – це спеціальність «Прикладна механіка».

Випускники працюють науковими співробітниками і дослідниками в галузевих інститутах Національної Академії наук України, інженерами-проектувальниками у галузі міцності і надійності машин та обладнання на підприємствах авіабудівної, машинобудівної, зварювальної галузей, інженерами-програмістами, консультантами з інженерних питань на фірмах «ПРОГРЕСТЕХ-Україна», «BOEING», ДП Антонов, ВАТ «Гідросила», ДХК «Арсенал», «Трактородеталь», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес», впроваджують автоматизовані та комп’ютеризовані виробничі комплекси на базі сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки та виконують проектування роботизованих систем і технологіїй.

Які сертифікати ЗНО потрібно

Сертифікати ЗНО

 Строки прийому заяв та документів: 10-22 липня (до 18:00) 2019 року

Сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики: 2017 – 2019 рік
Сертифікати ЗНО з іноземної мови: 2018-2019 рік

 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

 4. Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4) - 0.05
 5. Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K5) - 0.05
 6. Вага предметів сертифікату ЗНО (K1, K2, K3) 
  Українська мова та література - 0.2
  Математика - 0.5
  Фізика або Іноземна мова - 0.2

 

Освітня програма та спеціалізації

 
 
 
Ос
вітня програма ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН
 
 
 спеціалізація динаміка і міцність машин
 
 
Форма навчання: денна
 
Спеціалізація «Динаміка і міцність машин» передбачає вивчення методів та засобів дослідження динаміки і міцності машин й конструкцій різних галузей промисловості. Математичне та комп’ютерне моделювання поведінки технічних систем при статичних і динамічних термосилових навантаженнях, надійність та їх довговічність.  

Ми живемо в часи бурхливого розвитку науки і техніки. Революційні відкриття та винаходи в галузі нанотехнологій і будівництва колосальних споруд, новітніх засобів комунікації і освоєння космосу, енергетики і транспорту, ІТ-технологій і медицини змінюють наше життя нечуваними темпами. Але все це різноманіття творінь людського розуму має відповідати одній спільній вимозі:

все, що створюється для блага людини, має бути МІЦНИМ, БЕЗПЕЧНИМ, НАДІЙНИМ І ЗРУЧНИМ У ВИКОРИСТАННІ

Саме ці проблеми і покликані вирішувати фахівці зі спеціальністю «Динаміка і міцність машин». Ми даємо потужну фундаментальну підготовку з дисциплін фізико-математичного циклу і спеціальних дисциплін. При цьому важливою особливістю цієї підготовки є унікальне поєднання інженерних і комп'ютерних дисциплін. Програма підготовки бакалаврів та магістрів забезпечує формування в них здатності до конкретного аналітичного мислення, що робить їх конкурентноздатними на ринку праці в найрізноманітніших галузях науки, промисловості, бізнесу.

Показовим прикладом до сказаного є стрімке розгортання науково-технічного співробітництва корпорації «Боїнг» та НТУУ «КПІ», залучення нашого університету до числа стратегічних партнерів цієї всесвітньо відомої авіабудівної фірми. А вагомим аргументом для такої співпраці для керівництва «Боїнга» був високий рейтинг випускників саме кафедри ДИНАМІКИ І МІЦНОСТІ МАШИН І ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ серед спеціалістів, що працюють в різних структурах корпорації та фірмах, з нею пов'язаних, як в Україні, так і в США.

І таких прикладів багато. Знайти їх можна зокрема і на нашому сайті.

Пропонуємо твоїй увазі, шановний абітурієнте, один важливий офіційний документ, який визначає профіль майбутнього фахівця – випускника нашої кафедри, - ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ інформаційні системи та технології в авіабудуванні
 
 
ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА

 
Спеціалізація «Інформаційні системи та технології авіабудування» передбачає вивчення студентами інформаційних Continuous Acquisition and Life Cycle Support, всіх особливостей застосування технологій супроводження життєвого циклу проектування, виробництва до експлуатації машин, приладів, конструкцій. Виконання автоматизованих наукових і прикладних досліджень динаміки і надійності технічних систем авіаційної техніки та енергомашинобудування за допомогою багатоваріантних комп’ютерних спеціалізованих СAD/CAM/CAE/PLM систем автоматизованого проектування конструкцій згідно національних і міжнародних стандартів та технічних регламентів. Інформаційні технології систем автоматизації інженерних досліджень, прикладні пакети програм в галузі машинобудування, бази даних та знань. 

Дисципліни, які ти вивчатимеш

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ  (БАКАЛАВР)

1 семестр

Математичний аналіз.Лінійна алгебра. Інформатика. 
Хімія. Технологія конструкційних матеріалів.
Нарисна геометрія і інженерна графіка. Іноземна мова; Історія України

2 семестр

Математичний аналіз.  Загальна фізика. Матеріалознавство

Інформатика. Системи автоматизації інженерних розрахунків.

Теоретична механіка.

Іноземна мова. Українська мова за професійним спрямуванням


3 семестр

Теоретична механіка; Опір матеріалів; Теоретичні основи теплотехніки; 
Математична фізика; Математичний аналіз; Загальна фізика;
Іноземна мова;  Філософія

4 семестр

Теоретична механіка; Опір матеріалів 2; Теорія механізмів і машин 1; Статичні задачі стержневих систем 
Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування; Математичний аналіз 4; Математична фізика 2; Загальна фізика 3; Екологія; 

5 семестр

Математична фізика 3; Безпека життєдіяльності; Теорія механізмів і машин 2; Будівельна механіка машин 1; Теорія пружності 1; Економіка організації і планування виробництва. Кредитний модуль 1; Основи економічної теорії; Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; Електротехніка і електроніка 1; Іноземна мова професійного спрямування 1

6 семестр

Історія укр. культури; Деталі машин 1; Будівельна механіка машин 2; Теорія пружності 2; Економіка організації і планування виробництва. Кредитний модуль 2. Економіка та орг. вироб. 3; Електротехніка і електроніка 2; Іноземна мова професійного спрямування 1; Правове забезпечення професійної діяльності; Виробнича практика; Гідроаеромеханіка

7 семестр

Деталі машин 2; Теорія коливань та стійкості руху 1; Числові методи динаміки і міцності 1; Теорія пластичності та повзучості 1; Іноземна мова професійного спрямування 2; Механіка анізотропних тіл 1; Нові матеріали 1; Основи наукових досліджень 1

8 семестр

Теорія коливань та стійкості руху 2; Числові методи динаміки і міцності 2; Теорія пластичності та повзучості 2; Основи охорони праці; Механіка анізотропних тіл 2; Нові матеріали 2; Основи наукових досліджень 2; Переддипломна практика; Дипломне проектування

 

 

Хто тебе навчатиме

Кафедра динаміки і міцності машин і опору матеріалів має потужний науковий потенціал, а провідні викладачі кафедри – це відомі вчені з великим досвідом науково-педагогічної роботи. Вони є авторами багатьох підручників і монографій, які отримали загальне визнання як у нас в країні, так і за кордоном. Варто відзначити, що за підручниками Степана Прокоповича Тимошенка – видатного механіка ХХ століття, колишнього завідувача кафедри опору матеріалів КПІ та декана інженерного факультету – опор матеріалів вивчають у всьому світі, а підручник з опору матеріалів під редакцією Г.С. Писаренка є в сучасній Україні базовим для всіх вузів і витримав кілька перевидань.

Найновіші розробки в теорії і практиці прикладної механіки, динаміки і міцності машин впроваджуються в навчальний процес, в лекційні курси та практичні заняття. Викладачі кафедри широко використовують в своїй роботі сучасні інтерактивні методи подання матеріалу, щоб зробити його більш доступним і спонукати студентів до глибокого засвоєння отримуваних знань та набуття умінь і навичок їх практичного застосування.

У викладацькому складі кафедри 10 професорів, серед яких два члени-кореспонденти Академії Наук України, 13 доцентів, 8 старших викладачів і асистентів.

Інформація про наших викладачів міститься в окремій рубриці «ПЕРСОНАЛ», яку ми пропонуємо тобі відвідати.

В яких умовах ти навчатимешся

     

Територіально кафедра динаміки і міцності машин і опору матеріалів розташована в першому корпусі університету. Студентам не потрібно бігати з корпусу в корпус в перервах між парами. Всі заняття відбуваються в першому корпусі – історичній будівлі, з якої в 1898 році і починався університет. Виняток складають лабораторні заняття з деяких дисциплін, що викладаються іншими кафедрами, чи з фізкультури, які проводяться в
спортивному комплексі КПІ.

     Кабінети і лабораторії кафедри оснащені сучасним випробувальним обладнанням, на якому студенти виконують лабораторні роботи і проводять наукові дослідження в складі наукових груп та гуртків кафедри. Кафедра має два комп’ютерних класи з найновішою обчислювальною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням, яке дозволяє студентам вивчати і реалізувати на практиці сучасні методи розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість елементів конструкцій і машин, які використовуються в найрізноманітніших галузях науки і техніки, зокрема авіа та ракетобудуванні, енергетиці, медицині, сільському господарстві і т. ін.

   

 

Які стипендії ти можеш отримати


Соціальна стипендія від 1000 до 2000 грн. згідно постанови КМУ

Академічна стипендія
- У разі успішного навчання студенти отримують академічну стипендію в розмірі від 1400 грн. до 2037 грн. на місяць.

- Найуспішніші студенти додатково отримують іменні стипендії в розмірі 3000 грн. на місяць.

Де ти проходитимеш практику під час навчання

       Фахівці з спеціальності “Динаміка і міцність машин” покликані брати  активну участь в розв’язанні  актуальних завдань науки та техніки, тому  навчальний процес  має забезпечити наявність у майбутніх спеціалістів глибоких знань і достатній рівень практичних навичок.

       Програма навчання студентів спеціальності “Динаміка і міцність машин”  передбачає таку форму практичної підготовки молодих спеціалістів, як виробнича практика. Основним завданням виробничої практики студентів є закріплення теоретичних знань, які студенти отримали в процесі навчання, шляхом вивчення досвіду роботи підприємств, науково-дослідних інститутів і лабораторій, оволодіння виробничими та дослідницькими навичками, прогресивними методами організації виробництва, набуття навичок організаторської роботи у колективі.

         Навчальним планом для спеціальності “Динаміка і міцність машин” передбачені такі види практики:

    -  Виробнича в VI семестрі (3 курс), тривалістю 3 тижні.

    -  Переддипломна бакалаврська за темою дипломного проекту в VIII  семестрі (4 курс), тривалістю 3 тижнів.

    - Переддипломна для спеціалістів за темою дипломної роботи в XI семестрі (6 курс) тривалістю 8 тижнів.

    - Науково-дослідна для магістрів тривалістю в XII семестрі ( 6 курс) тривалістю 4 тижні.

 

       Всі види практик за спеціальністю  "Динаміка і міцність машин”, будучи складовою частиною навчального процесу, забезпечують підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які  мають необхідні знання і практичні навички з спеціальності, здатні вносити активний творчий внесок у розв’язання найважливіших завдань, що стоять перед машинобудуванням, працюючи як  спеціалісти - дослідники, випробувачі, конструктори. Одним з обовязкових заходів з планування виробничої практики  студентів є закріплення за кафедрою підприємств – баз практики. 

      Закріплення баз практики сприяє становленню та підсиленню довгострокових прямих контактів кафедри з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними у справі підготовки фахівців та їх майбутнього працевлаштування за фахом. При цьому враховуються  перспективи економічного   розвитку відповідних галузей промисловості, а також шляхи удосконалення підготовки спеціалістів в звязку з вимогами науково-технічного прогресу. 

 Основні  бази практик та працевлаштування студентів спеціальності ДММ

1. Тов « Прогрестех-Україна» - офіційний представник компанії «Боїнг»
2. ДП “АНТОНОВ”,
3. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
4.Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України,
5.Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,
6.Інститут  механіки ім С.П. Тимошенка НАН України,
7.Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України,
8. Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України,
9. Державний  науково-технічний центр ядерноі і радіаційної безпеки,
10. ДП «Державний науково-дослідний  Центр залізничного транспорту України»
11. Тов. НВП « БілоцерківМАЗ»
12. Тов. НВП « Технотерм»
13. Тов. НВО ФХЗМ   « Червоний жовтень»
14. Тов. «ІЦК –Інститут магістральних трубопроводів»
15. ЗАТ «Отіс

 

 

Де ти зможеш працювати після закінчення університету

  Основні  бази  працевлаштування студентів спеціальності ДММ

1. Тов « Прогрестех-Україна» - офіційний представник компанії «Боїнг»,
2. ДП “АНТОНОВ”,
3. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»,
4. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України,
5. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,
6. Інститут  механіки ім С.П. Тимошенка НАН України,
7. Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України,
8. Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України,
9. Державний  науково-технічний центр ядерноі і радіаційної безпеки,
10. ДП «Державний науково-дослідний  Центр залізничного транспорту України»,
11. Тов. НВП « БілоцерківМАЗ»,
12. Тов. НВП « Технотерм»,
13. Тов. НВО ФХЗМ   « Червоний жовтень»,
14. Тов. «ІЦК –Інститут магістральних трубопроводів».

 

Де і в яких умовах ти проживатимеш, якщо ти не киянин, умови харчування, медичне обслуговування

 

 Гуртожток  № 20 Адреса: ул. Борщагівская, 144

В ньому проживають студенти не тільки нашого інституту а також студенти зварювального факультету та факультету соціології та права(більшість дівчата.).

12 поверховий гуртожиток блочного типу. В блоці  2 кімнати по 4 чоловіка,  душ та туалет, кухня в кожному крилі. Є 2  вантажних ліфта.  Також на поверхах є робочі кімнати де можна займатись улюбленою справою: танці, музика та тренажери.
На кожному поверсі є відповідальні, які стежать за дисципліною і порядком. На першому поверсі є нед
орога пральня, магазин товарів першої необхідності для навчання (ручки, зошити, принтцентр), адміністрація та пост ДНД.

 

Продуктовий магазин знаходяться поруч з гуртожитком.  Неподалік є торгові центри.

 

 

 

Твоє дозвілля: спорт, художня самодіяльність, клуби за інтересами

На території університет розташований Центр культури і мистецтв НТУУ «КПІ» з 1993 року є складовою частиною державної культурно-освітньої системи України.

Це широко доступний, комплексний, культурно-освітній заклад, який надає студентської молоді можливості всебічного розвитку і самовизначення у сфері вільного часу, сприяє організації змістовного проведення дозвілля і відпочинку. Це місце проведення концертів та політичних заходів. У колективах художньої самодіяльності займаються більше трьох тисяч студентів і співробітників університету. Шість колективів отримали почесне звання "народний". Багато випускників КПІ закінчили театральні та музичні вузи і працюють в галузі культури.

Палац розташований за адресою місто Київ, проспект Перемоги, 37 , у дивовижному парку Київського Політехнічного Інституту.

Турклуб КПІ «Глобус» - не комерційний туристський клуб на базі НТУУ «КПІ». Заснований в 1952 році.

 

- Походи всіх категорій складності, починаючи з некатегорійних походів вихідного дня, і закінчуючи походами максимальної, другий категорії складності (Карпати, Кавказ, Алтай, Памір і т.д.);

- Власна школа теоретичної та практичної підготовки від новачка до туриста-спортсмена;

- Школа інструкторів літнього табору «Глобус»;

- Беремо участь у змаганнях зі спортивного туризму, організовуємо свої власні;

- Проводимо відкриті лекції та вечори зустрічей з мандрівниками з усього світу.

 

Досягнення

- Експедиції в неприступні райони, першопроходження;

- Призові місця на Київських та Всеукраїнських змаганнях;

- Більше 80% членів клубу виконали розряди зі спортивного туризму, а найбільш досвідчені носять звання майстрів і кандидатів у майстри спорту України.

 

Літній відпочинок на базі ОК МАЯК , який розташований в пгт Лазурне Херсонскої обл.


 

 

 

Як отримати другу освіту

Друга вища освіта

Навчаючись на кафедрі ДММ та ОМ, ви також маєте можливість отримати  другу вищу освіту :

- економічного спрямування на факультеті  Менеджмент та маркетинг навчання за такими напрямами:Економіка підприємства, маркетинг, міжнародна економіка.

 - юридичного спрямування на факультеті соціології та права: правознавство та адміністративний менеджмент.

 - військового спрямування.  Студенти кафедри ДММ та ОМ мають можливість навчатись у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації (ВІТІ) НТУУ «КПІ», який був створений у 2001 році на базі Київського військового інституту управління і зв’язку та Військового інституту Національного технічного університету України «КПІ» на факультеті військової підготовки (ФВП).

 ВІТІ проводить конкурсний відбір серед студентів другого курсу кафедри ДММ та ОМ, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

Про спільний українсько-німецький факультет машинобудування

Навчання на Спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування дає можливість отримати одночасно дипломи двох університетів: Отто фон Геріке університета міста Магдебург (республіка Німечиина) і Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Програма підготовки включає в себе вивчення німецької мови, проходження мовної та виробничої практики в Німеччині.

Після отримання диплома бакалавра у студентів, що здали іспит з німецької мови ТestDAF є можливість продовжити навчання в магістратурі на базі Отто фон Геріке університету міста Магдебург та отримати диплом магістра німецького та українського зразків.

Навчання платне.

На навчання приймаються абітурієнти, які поступили на перший курс до ММІ, Зф або ІФФ.

50 відсотків студентів, що поїхали в магістратуру до Магдебурга в 2015 році, складають студенти кафедри Динаміки, міцності машин і опору матеріалів.

Кращі студенти, які закінчили Спільний українсько-німецький факультет мають шанс поступити до аспірантури Отто фон Геріке університету міста Магдебург.

На навчання у магістратурі до Отто-фон-Геріке Університету Магдебурга вирушають студенти кафедри динаміки і міцності машин і опору матеріалів. Перед від’їздом вони поділилися своїми враженнями і сподіваннями на майбутнє.


 
Студентка 5-го курсу групи МП-51м
Софія Яковлєва

 

Чотири роки тому я вступила до НТУУ «КПІ» на спеціальність «Динаміка і міцності машин» при кафедрі динаміки і міцності машин і опору матеріалів механіко-машинобудівного інституту. На той момент для мене основним критерієм вибору місця навчання була можливість навчатися за кордоном. Таку можливість як раз надавав Спільний українсько-німецький факультет машинобудування (СУНФ). Таким чином були визначені мої плани на наступні 5 років: навчання на кафедрі ДММ та ОМ, вивчення німецької мови на СУНФі, отримання диплому бакалавра та магістратура в Німеччині.
Ці чотири роки навчання, безумовно, були непростими, адже, окрім основних пар, ми мали ще 12 годин німецької на тиждень. Крім того, з третього курсу ми почали вивчати деякі предмети зі спеціальності німецькою мовою. Але тепер я з упевненістю можу сказати, що ці зусилля були того варті. Навчання на Спільному факультеті давало свої плоди, адже вже за декілька місяців стало помітно, як буквально з нуля виріс рівень знання мови. Це не кажучи вже про результати вивчення мови протягом чотирьох років.
І ось тепер, провчившись 4 роки в КПІ на кафедрі ДММ та ОМ, здавши іспит на знання німецької мови, я врешті-решт їду до міста Магдебург, щоб розпочати новий важливий етап в своєму житті – навчання в магістратурі у Німеччині! Я з нетерпінням чекаю на це, адже матиму можливість навчатися в країні, яка вважається світовим лідером у сфері машинобудування, отримаю досвід роботи з новітнім обладнанням, матиму доступ до найсучаснішої літератури технічного спрямування. Тому сподіваюсь, що наступні два роки пройдуть для мене з користю, а набуті знання та безцінний досвід стануть у пригоді в майбутньому. 

Студент 5-го курсу групи МП-51м
Микита Мишко.

Після завершення школи кожен стикається з досить важливим та важким вибором вищого навчального закладу. Оскільки я відчував в собі інтерес до автомобілебудування, то було вирішено обрати механіко-машинобудівний інститут НТУУ «КПІ», який має дуже ефективну програму українсько-німецького Спільного факультету машинобудування з Отто-фон-Геріке Університетом Магдебурга, а значить дає можливість потрапити до країни, яка є лідером у автомобілебудуванні. Я вступив на спеціальність «Динаміка і міцність машин». Спочатку весь процес навчання виглядав досить важким, адже студент мусить після пар... йти на пари, які завершуються десь о пів на восьму вечора. Насправді, за місяць або два ти встигаєш звикнути до процесу роботи і навіть полюбити його. Так, це важко, але свій результат вже можна побачити наприкінці першого семестру: навик іноземної мови за чотири місяці виріс буквально з нуля. За такою схемою праця продовжується чотири роки, і з кожним наступним ти все впевненіше відчуваєш себе у володінні німецькою мовою, яка ще не так давно була невідомою. Наприкінці курсу – найголовніше випробування: треба скласти екзамен TestDaF, який має підтвердити твою спроможність навчатись у Німеччині. Пройшовши всі ці етапи та відвідавши місце майбутнього навчання під час літньої практики після 3-го курсу, я зараз очікую на два роки дуже серйозної праці - приємної праці з новітнім обладнанням та доступом до великої кількості сучасної технічної літератури. Очікую на знайомства із такими ж зацікавленими студентами з інших країн, співпрацю з діючими іноземними фірмами, на отримання безцінного досвіду, який однозначно стане мені у пригоді в майбутньому.

 

Відгуки роботодавців про наших випускників

ХАРЧЕНКО В.В 

директор Інституту,
член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук. 

 


Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України має багаторічні тісні та дружні контакти з кафедрою динаміки міцності машин та опору матеріалів. 
Студенти проходять у нас виробничу та переддипломну практику., багатьох випускників ми запрошуємо іти працювати до нас, або навчатися до аспірантури. За роки існуванння Інституту співробітниками та науковцями створено ряд унікальних випробувальних установок призначених для досліджень механічних властивостей матеріалів та елементів конструкцій при постійних (короткочасних і довготривалих), повторно-змінних і імпульсних навантаженнях в умовах простого и складного напруженого станів, високих і низьких температур і т.д. За останні 6-7 років відбулося значне підсилення експериментальної бази Інституту, за рахунок обладнання її новими сучасними випрбувальними машинами і системами. За роки існуванння Інституту співробітниками та науковцями  створено ряд унікальних випробувальних установок призначених для досліджень механічних властивостей матеріалів та елементів конструкцій при постійних (короткочасних і довготривалих), повторно-змінних і імпульсних навантаженнях в умовах простого и складного напруженого станів, високих і низьких температур і т.д. За останні 6-7 років відбулося значне підсилення експериментальної бази Інституту, за рахунок обладнання її новими сучасними випрбувальними машинами і системами.


Маєвський В.Є.


Віце президент
 ДП « АНТОНОВ»

 З НТУУ « КПІ» ми постійно працюємо на основі договорів про співробітництво. Студенти проходять у нас переддипломну практику, роблять дипломні проекти. Багатьох випускників ми залишаємо у нас працювати. Слід відмітити високу кваліфікацію фахівців спеціальності динаміка і міцність машин, а також інших спеціальностей НТУУ «КПІ»

 

Фіалковський А.Р.

Генеральний директор ТОВ « Прогрестех-Україна»- официального Представителя кампании « Боинг»

 

Компания ПРОГРЕССТЕХ-УКРАИНА активно развивается. В настоящее время в компании работают более 200-ти человек. Средний возраст сотрудников 30 лет. Среди них как вчерашние студенты, так и опытные специалисты, имеющие различные ученые степени и звания. Многие начинают работать в компании будучи студентами, приобретая практический опыт, а окончив ВУЗы, приходят в ПРОГРЕССТЕХ-УКРАИНА на постоянную работу. Программы профессионального развития персонала включают постоянное повышение квалификации всех сотрудников, освоение новых профессий путем получения второго высшего образования, получение ученых степеней, приобретение опыта работы в компаниях мирового уровня. Кадровая и социальная политика направлена на поддержание стабильных условий труда и предоставление социального обеспечения всем без исключения сотрудникам. Многие выпускники специальности динамика и прочность машин механико –машиностроительного факультета НТУУ « КПИ» у нас остались работать после написания дипломной работы и мы ими очень довольны.

З НТУУ « КПІ» ми постійно працюємо на основі договорів про співробітництво. Студенти проходять у нас переддипломну практику, роблять дипломні проекти. Багатьох випускників ми залишаємо у нас працювати. Слід відмітити високу кваліфікацію фахівців спеціальності динаміка і міцність машин, а також інших спеціальностей НТУУ «КПІ» Фіалковський А.Р. Генеральний директор ТОВ « Прогрестех-Україна»- официального Представителя кампании « Боинг» Компания ПРОГРЕССТЕХ-УКРАИНА активно развивается. В настоящее время в компании работают более 200-ти человек. Средний возраст сотрудников 30 лет. Среди них как вчерашние студенты, так и опытные специалисты, имеющие различные ученые степени и звания. Многие начинают работать в компании будучи студентами, приобретая практический опыт, а окончив ВУЗы, приходят в ПРОГРЕССТЕХ-УКРАИНА на постоянную работу. Программы профессионального развития персонала включают постоянное повышение квалификации всех сотрудников, освоение новых профессий путем получения второго высшего образования, получение ученых степеней, приобретение опыта работы в компаниях мирового уровня. Кадровая и социальная политика направлена на поддержание стабильных условий труда и предоставление социального обеспечения всем без исключения сотрудникам. Многие выпускники специальности динамика и прочность машин механико –машиностроительного факультета НТУУ « КПИ» у нас остались работать после написания дипломной работы и мы ими очень довольны.

 

 

 

 

 

 

 

Ваша майбутня наукова робота

Протягом навчання на кафедрі ДММ та ОМ студенти мають можливість виконувати самостійні наукові дослідження з застосуванням сучасного випробувального обладнання.

Досвідчені викладачі керують дослідницькими роботами та навчають студентів користуватись вимірювальними інструментами, приладами і випробувальними установками.

При виконанні експериментальних досліджень студенти

- навчаються  практичній  роботі  на сучасному  випробувальному обладнанні ;

- освоюють  техніку  виготовлення  та підготування  до  випробування   зразків  матеріалів  та  виробів ;

- ознайомлюються  з  основами  планування  експерименту ,  зі  способами правильного  використання  експериментального  обладнання  та  реєстрації  даних,  що  одержані  при  випробуваннях;

- засвоюють методи обробки  експериментальних  даних  із  застосуванням  статистичного  аналізу ;

- навчаються  складати  стандартні протоколи  та  звіти   за  результатами  випробувань;

- ознайомлюються  з  новими  даними   про  експлуатаційні  властивості  та  галузі  застосування нових конструкційних  матеріалів;

- навчаються  працювати  з  науково - технічною  літературою та Internet ресурсами,  складати  реферати  та  літературні  огляди  за  тематикою  досліджень;

- набувають  досвід  у  підготовці  до  публікації в  наукових  журналах    результатів  власних  випробувань  та  розрахунків,  практикуються  у  виступах  на  науково - технічних  конференціях; 

- при  роботі  над курсовими та дипломними  проектами використовують  дані  власних  випробувань  та  розрахунків ,  що  одержані  в  процесі  наукових досліджень. 

 

 

Набутий досвід роботи з випробувальним обладнанням та приладами дозволяє випускникам нашої кафедри брати участь в наукових дослідженнях, роботах по сертифікації та експертних оцінках сучасних конструкційних матеріалів та виробів. 

Думки наших випускників про спеціальність «Динаміка і міцність машин»

 

 

Голык Александр Андреевич


Руководитель инвестиционно-строительного холдинга «ЭЛИКСИМ»
Основные направления деятельности: строительство многоэтажных жилых домов, разработка новых строительных технологий и конструкций
Выпуск 1986 год.

   

Для тех, кто ищет себя!
Само поступление на специальность ДПМ (КПИ, ММИ) — уже большая победа.
А дальше перед Вами открывается множество возможностей для самореализации. Необходимо только постоянно двигаться вперед и не упускать ни одной предоставленной возможности!
    Многие выпускники школ даже не пытаются прийти учиться к нам на нашу специальность из-за уверенности, что все-равно не осилят столько предметов и информации. И задают себе или родителям вопрос: «А что мне это даст?»
Знания. Навыки. Новые знакомства. Положительные эмоции. Диплом Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" и Отто-фон-Гарике Университет Магдебурга.
Самое главное – опыт решения практических задач и возможность работы в реальных высоконагруженных проектах.
Востребованность Ваша будет ВСЕГДА! Важно, что на нашей специальности обучают тому, как решать сами задачи и проблемы, и не заставляют студентов мыслить аналогиями.
     Здесь учат людей думать.
Многие наши выпускники стали не только высококлассными инженерами, но и высокооплачиваемыми менеджерами в бизнес проектах в различных областях.
     Хочешь быть успешным – учи фундаментальные науки.

 

 

 

  

 Корисні посилання

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Офіційні документи приймальної комісі

Телефони гарячих ліній

Інформація для вступників - іноземних громадян