Боронко Олег Олександрович

доктор технічних наук, професор 

 Кабінет викладача

Викладає:

Опір матеріалів

Теорія коливань та стійкість руху 

Наукові інтереси:

Дослідження вимушених коливань елементів машинобудівних конструкцій під дією інтенсивних вібраційних навантажень та вибор їх оптимальних коструктивних параметрів

ТЕОРІЯ КОЛИВАНЬ ТА СТІЙКОСТІ РУХУ 
ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

”Теорія коливань та стійкісті руху ” Збірник завдань до курсового проектування та практичних занять для студентів спеціальності ”Динаміка та міцність машин ”  / Укл. Бобир М.І., Бабенко А.Є., Боронко О.О. Трубачов С.І.-К.: НТУУ ”КПІ”, 2010.- 171 с.

Навчальний посібник