Єщенко Віктор Олексійович

кандидат технічних наук, асистент

Кабінет викладача

Викладає:

 • Опір матеріалів
 • Проектування елементів авіаційних конструкцій
 • Розрахунок елементів авіаційних конструкцій
 • Інформатика
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

Наукові інтереси:

 • Механіка деформівного твердого тіла
 • Біомеханіка (міцність та функціональність біомеханічних систем людини з ушкодженими кінцівками та конструкціями остеосинтезу та імплантами)
 • Розробка методик, алгоритмів та програмного забезпечення для вирішення практичних задач механіки ( та біомеханіки )

Лекції, практичні заняття:

Дисципліна "Проектування елементів авіаційних конструкцій"

 • Лабораторні заняття проводяться з використанням книг:

MSC.Patran  в  инженерных  задачах.  Учебное  пособие  /  Б.О.Яхно,  М.Н.Гладский  –
К.:НТУУ «КПИ», 2015 – 128 с. – Библиогр.:с.128 (електронна версія)

Дисертацiя:

 • Кандидатська дисертація:

Рукопис: Єщенко В.О. Напружено-деформований стан біомеханічних систем
металоостеосинтезу. К.: НТУУ КПІ, 2016. – 234 с. (електронна версія)
Автореферат: Єщенко В.О. Напружено-деформований стан біомеханічних систем
металоостеосинтезу. К.: НТУУ КПІ, 2016. – 30 с. (електронна версія)

Список основних наукових праць:

 1. Kryshchuk N.G. Buryanov A., Lykhodii V., Ieshchenko V.O. Сomputer modelling of patellar instability in association with trochea dysplasia. “Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування, 2013, вип. 67, – C. 61-67.
 2. Лакша А.М., Цибенко О.С., Крищук М.Г.,  Єщенко В.О. Метод аналізу динамічних навантажень, що впливають на постраждалих при транспортуванні санітарним автомобілем. // Проблеми військової охорони здоров ′ я : зб . наук . праць УВМА . — Київ , 2011. — No 1. — С . 205–213.
 3. Страфун С.С., Лазарев И.А., Костогрыз О.А., Крищук Н.Г., Максимилишин А.Н., Ещенко В.А., Юрченко В.Т. Распределение контактного давления в тибио – феморальной зоне в условиях дефекта суставного хряща. Науковий вісник «Травма», 2011, Том. 12, № 3. – C. 85–92.
 4. Крищук М.Г., Маланчук, Копчак, Ещенко В.О. Имитационное компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния челюсти человека при функциональной нагрузке. Вісник НТУУ КПІ "Машинобудування", випуск 59, 2010, – C.55–58.
 5. Крищук М.Г, Шидловський М.С., Лакша А.М., Єщенко В.О. Оцінка адекватності імітаційної моделі напружено-деформованого стану сегмента кінцівки з фіксацією перелому стержневим апаратом зовнішньої фіксації. Вісник НТУУ КПІ "Машинобудування", 2011, випуск 61, – C.76–80.
 6. Маланчук В.О., Копчак А.В., Крищук М.Г., Лазарев І.А., Єщенко В.А., Лисєйко Н.В. Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії із використанням вимірювальних плівок Fuji Prescale та системи Tekscan. // Український стоматологічний альманах. 2011, –N 6. – C.43–49
 7. Леоненко П.В., Крищук Н.Г., Ещенко В.О. Влияние парадонтоза при реконструкции биомеханических свойств многокорневого зуба с учетом его индивидуальной анатомии. Вісник НТУУ КПІ "Машинобудування", випуск 65, 2012, – C.76-80.
 8. Бур’янов О.А., Крищук М.Г., Лиходій В.В., Єщенко В.О., Задніченко М.О., Соболевський Ю.Л., Імітаційне комп’ютерне моделювання впливу латерального релізу на нестабільність надколінка дисплатичного генезу. Журнал “Травма”, том 14, № 2. 2013, – 72с.
 9. Крищук М.Г., Маланчук В.О., Копчак А.В., Єщенко В.О. Вивчення впливу анізотропії і неоднорідності кісткової тканини на розподіл напружень у нижній щелепі методом скінченних елементів. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2012, № 6, С. 7176.
 10. Павленко О.В., Леоненко П.В., Крищук М.Г., Ещенко В.О. Раціональне планування хірургічних та ортопедичних реконструктивних заходів шляхом створення індивідуальних імітаційних моделей біомеханічної системи з дентальними імплантатами. Вісник Української медичної стоматологічної академії.- П., 2013. – №21, Т.13, – С. 25 – 29.
 11. П.В. Леоненко, В.О. Єщенко. Скінчено-елементний аналіз імітаційної трьохвимірної моделі біомеханічної системи «Кісткова тканина - дентальний імплантат – супраконструкція. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. 2012. – №65, – С. 105–109.
 12. Леоненко П.В., Крищук М.Г., Єщенко В.О. Порівняльний біомеханічний аналіз конструкцій зубних шин в експериментальному моделюванню генералізованого пародонтиту. Ліки України плюс. 2013, - №2 (15), – C.60–64.
 13. Леоненко П.В., Крищук М.Г., Єщенко В.О. Аналіз функціональних наслідків дентальної імплантації у пацієнтів з метаболічними остеопатіями. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика.- К.,2013.
 14. Єщенко В.О. Імітаційне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічних систем для кісток кінцівок та щелепи людини з пошкодженнями. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. 2013, - №     . – С. 84-91 .
 15. Крищук М.Г., Єщенко В.О., Бур’янов О.А., Лиходій В.В., Соболевський Ю.Л., Имитационное компьютерное моделирование нестабильности надколенника, которое сопровождается дисплазией отростков бедренной кости. Вісник НТУУ КПІ "Машинобудування", випуск 67, 2013, – C.61-67
 16. А. М. Лакша, Н. С. Шидловский, В. О. Єщенко. Напружено-деформований стан біомеханічних систем “Cегмент кінцівки – пристрій фіксації” при транспортуванні постраждалих. Літопис травмотології та ортопедії № 1-2 2014 р. С.213.
 17. Потапчук А. М., Крищук М. Г., Міщенко О. М., Рівіс О. Ю., Єщенко В. О. Порівняльний аналіз можливостей силового навантаження різних типів ортодонтичних мініімплантатів. Літопис травматології та ортопедії № 1-2 / 2014 , С. 254.
 18. Крищук М. Г., Копчак А. В., Єщенко В. О. Параметри надійності біомеханічних систем з ушкодженими кістками людини. Літопис травматології та ортопедії. № 1-2 / 2014, 69 с.
 19. Крищук М. Г., Міщенко О.М., Єщенко В. О. Біомеханічний стан кісток щелепи в процесі релаксації напружень при встановленні імплантів. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. 2016, - № 2 (77) . – С. 125-131.