Федоров Володимир Миколайович

кандидат технічних наук, доцент,
заслужений працівник освіти

Викладає:

Теоретична механіка

Наукові інтереси:

пов’язані з дослідженнями нестаціонарних режимів роботи вимірювачів механічних величин і використанням цих режимів для підвищення точності вимірювань.

Наукові профілі: 

Основні науковi та методичнi працi:

опублікував 61 наукову працю, навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ», два дистанційних курси, 17 методичних розробок; є автором 9 авторських свідоцтв СРСР та   3 патентів України.

Останні публікації:

  1.  Патент України на корисну модель     №123674 «Спосіб визначення витрати рідини турбінним витратоміром» від 12.03.2018, Бюлетень №5, Автори – Федоров В.М., Франків О.М., Коробко І.В., Писарець А.В.
  2. Збірка «Інформаційні системи, механіка та керування», №18, 2018.
    V.N.Fedorov, N.I.Stefan, M.A.Yatchenko Algorithmic method of the turbo flowmeter accuracy increasing, DOI:http://dx.doi.org/10.20535/2219-3804182018122235
  3. Штефан Н.І., Гнатейко Н.В., Федоров В.М., Бабаєв О.А. Навчальний посібник з грифом університету «Теоретична механіка. Статика твердого тіла». Протокол метод ради КПІ №5 від 15.05.2017.
  4.  Федоров В.М., Герик Б.В.,  Лукомський Я.Ю., Штефан Н.І. Методика визначення положення географічного меридіана триступеневим маятниковим гірокомпасом під час натуральної зупинки його ротора. // Молодий вчений №6 (33), 2016. стр. 205-208, мова англ.
  5.  Федоров В.Н., Иванов Б.Ю., Олефир А.Ю. Методика определения плоскости географического меридиана наземным маятниковым гирокомпасом в режиме экспоненциального разгона его ротора.// Механика гироскопических систем, №30, 2016, стр.46-56, мова англ.