Юдін Олег Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

 

Викладає:

Теоретична механіка

Технічна механіка

 

Наукові інтереси:

Розробка загальних принципів створення тришарових конструкцій

Наукові профілі: 

 

Основні науковi та методичнi працi:

   опублікував 31 наукову працю,  один дистанційний курс, 11 методичних розробок;            є автором 5 авторських свідоцтв СРСР .

Останні публікації:

              1. Виконання НДДКР, виконання робіт за міжнародними контрактами виконавцю; Назва тематики – Наукові консультації та технічні послуги замовнику в работах по тестуванню блока чутливих елементів на обладнанні замовника пекінська ВМС міжнародної консалтингової компанії, КНР; №договору -3/260; Дата -03.3.2017;           Дата реєстрації в університеті – 03.3.2007

              2. Що входят до наукометричних БД; Бібліографічний опис: О.А.Бабаєв, О.М.Юдін, В.К.Лукашов
Можливості та перспективи ефективного використання базальтових волокнистих матеріалів та виробів з них в інтересах теплоенергетичних комплексів та інших галузей// Молодий вчений. – 2016. - №4 (31), С.230 – 232; Мова публікації: українська

              3. Публікації статті у наукових виданнях, що входят до наукометричних БД; Бібліографічний опис: Володарський Є.Т., Юдін О.М. «Аттестация метрологичных характеристик волоконно-оптических датчиков положения». Збірка «Механіка гіроскопічних систем» №34 за 2017р. С.66-72;
DOI – https://dx.doi.org/10.20535/0203-3771-3420713 024;  Наукометричні БД: Copernik; Мова публікації: українська