Шидловський Микола Сергійович

кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник 

 Кабінет викладача

Персональний сайт (всі публікації, основні дослідження)

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  БІОМЕХАНІКА
 

– Кінематика та динаміка опорно-рухомого апарату людини
– Механічні властивості кісткових та м’язових тканин
– Пошкодження опорно-рухомого апарату та тканин людини
– Дослідження нових матеріалів для імплантатів

 СУЧАСНІ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

– Нові матеріали з поліпшеними характеристиками
– Основи створення нових композиційних матеріалів
– Матеріали для роботи в особливо складних умовах
– Створення матеріалів із заданими властивостями

ПРИОРИТЕТНІ  НАУКОВІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  БІОМЕХАНІКА
– Удосконалення засобів фіксації переломів кісток
– Розробка приладів для діагностики під час операцій
– Удосконалення засобів імплантації суглобів кінцівок

ДОСЛІДЖЕННЯ   НОВИХ   МАТЕРІАЛІВ
– Міцність та теплостійкості конструкційних пластмас
– Стійкість матеріалів до впливу навколишнього середовища
– Прогнозування поведінки матеріалів у складних умовах

НАДІЙНІСТЬ  ДЕТАЛЕЙ  АВТОМОБІЛІВ
– Вимірювання характеристик деталей двигунів автомобілів
– Дослідження надійності деталей  гальмівних систем
– Випробування деталей для рухомого складу залізниць

СТУДЕНТСЬКИЙ  НАУКОВИЙ  ГУРТОК

ДОСЛІДНИЦЬКА  РОБОТА
– Проведення випробувань нових матеріалів на міцність
– Розробка нових методів досліджень у галузі біомеханіки
– Дослідження надійності деталей та елементів конструкцій

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ
– Загально-університетська науково-технічна конференція моло-дих вчених та студентів. – Київ, НТУУ "КПІ"
– Інші науково-технічні та медичні конференції

ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ТА БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

Магістерські та бакалаврські роботи узагальнюють результати досліджень, що виконують студенти на 3-6 курсах у студентському науковому гуртку