Магістерські та дипломні роботи  за напрямом «Дослідження у галузі біомеханіки» захіщені на кафедрі Динаміки і міцності машин та опору матеріалів , науковий керівник доц. Шидловський М.С.

Студент гр.. МП-32 Шутий Віталій Іванович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження біомеханічних властивостей кісткових тканин людини при дії зовнішніх навантажень»
Захистив дипломну роботу у 2009 р.

Студент гр.. МП – 32 Дерновий Іван Вікторович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження характеристик жорсткості систем фіксації, що використовується для лікування травм кінцівок людини»
Захистив дипломну роботу у 2009 р.

Студент гр.. МП-41 Ковальов Дмитро Вікторович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження біомеханічних властивостей кісткової тканини і систем остеосинтезу для лікування травм кісток»
Захистив магістерську роботу у 2010 р.

Студент гр.. МП-52 Жарінов Олександр Борисович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження деформаційних характеристик нових систем остеосинтезу з урахуванням циклічного навантаження»
Захистив дипломну роботу у 2011 р.

Студент гр.. МП-62 Іванок Денис Вікторович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження впливу характеристик режиму навантажень на біомеханічні властивості кісткової тканини»
Захистив дипломну роботу у 2012 р.

Студент гр.. МП-62 Скорик Дмитро Павлович
Тема науково-дослідної роботи: «Вивчення кореляційних зв’язків між біомеханічними характеристиками та структурними особливостями кісткової тканини»
Захистив дипломну роботу у 2012 р.

Студент гр.. МП-61м Педенко Павло Олександлрович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження деформаційної надійності нових систем остеосинтезу для лікування пошкоджень опорно-рухового апарату людини»
Захистив магістерську роботу у 2012 р.

Студент гр.. МП-71м Білецький Єгор Сергійович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження біомеханічних властивостей кісткової тканини з урахуванням особливостей її структури та фізіологічних факторів»
Захистив магістерську роботу у 2013 р.

Студент гр.. МП-81 Ковбаса Микола Леонідович
Тема науково-дослідної роботи: «Біомеханічні характеристики нових засобів фіксації переломів кісток при статичних та циклічних навантаженнях»
Захистив дипломну роботу у 2014 р.

Магістерські та дипломні роботи за напрямом «Дослідження нових матеріалів та деталей транспортних засобів»  захіщені на кафедрі Динаміки і міцності машин та опору матеріалів

(науковий керівник доц. Шидловський М.С.)

Студент гр.. МП-42 Круш Вадим Володимирович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження міцносних та деформаційних властивостей елементів гальмівних систем автомобільного транспорту»
Захистив дипломну роботу у 2010 р.

Студент гр.. МП-71 Крикун Андрій Миколайович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження експлуатаційних характеристик матеріалів для гальмівних систем автомобільного транспорту»
Захистив дипломну роботу у 2013 р.

Студент гр.. МП-81 Решетило Євген Анатольович
Тема науково-дослідної роботи: «Повзучість технічних марок гум з урахуванням впливу температури та рідких середовищ»
Захистив дипломну роботу у 2014 р.

Студент гр.. МП-81 Брицький Петро Павлович
Тема науково-дослідної роботи: «Дослідження впливу концентраторів напружень на міцність модифікованих марок конструкційних пластмас»
Захистив дипломну роботу у 2014 р.

Студент гр.. МП-81 Воронін Юрій Вікторович
Тема науково-дослідної роботи: «Міцність зварювальних швів конструкційних пластмас з урахуванням способу з’єднання»
Захистив дипломну роботу у 2014 р.