ВИПУСКНІ РОБОТИ 2018 РОКУ

 Магістерські дисертаційні роботи

(спеціалізація "Інформаційні системи та технології в авіабудуванні")

 

 

Інформаційні системи та технології в авіабудуванні

 

Глушко Ірина Андріївна

 

Оцінка довговічності елементів вагонів з різними варіаціями режимів навантаження

Євтушенко Михайло Олегович

 

Міцність та деформування елементів стержневих систем остеосинтезу при статичних та циклічних навантаженнях

Качура Олексій Володимирович

 

Дослідження впливу температури на механічні властивості полімерів

Сависько Олександр Сергійович

 

Ізометричний аналіз напружено-деформованого стану медичних стентів

Федорчук Максим Петрович

 

Напружено-деформований стан та стійкість сильфона корпуса реактора при змінах температур

Федосенко Павло Вікторович

 

Дослідження процесу розльоту продуктів детонації та розповсюдження повітряних ударних хвиль складеного заряду

Яшкін Леонід Олександрович

 

Розробка засобів дослідження функціональної надійності систем остеосинтезу при складних фізіологічних навантаженнях

Бабієнко Сергій Андрійович

 

 

 

Застосування технології розподілених розрахунків при чисельних дослідженнях впливу структури ПКМ та сили затягування на характеристики напружено-деформованого стану болтових з’єднань з ПКМ

Бученко Олексій Іванович

 

Нелінійні коливання стрижнів з урахуванням внутрішнього розсіяння енергії

Ілієнко Микола Миколайович

 

Деформаційні характеристики нових засобів закріплення переломів кінцівок людини

Іщенко Олексій Антонович

 

Динамічний аналіз циліндричних оболонок чисельними та аналітичними методами

Пітцик Тетяна Євгеніївна

 

Аналіз міцності нестандартного підйомно-транспортного обладнання

Рудка Іван Дмитрович

 

Напружено-деформований стан зварної пластини після ударної обробки 

Совгір Кирило Геннадійович

 

Чисельні дослідження впливу структури ПКМ та зазорів в отворах на міцність болтових з’єднань в зоні отворів

Топал Юлія Анатоліївна

 

Характеристики міцностінапилених поверхонь