План роботи
  підсекції кафедри "Динаміка і міцність машин та опір матеріалів"
  на загальноуніверситетській науково-технічній конференції,
  присвяченої дню Науки, секція "Машинобудування"

 

Виступ завідуючого кафедрою д.т.н., проф. Бобиря М.І.

 

Доповіді учасників:

  Круш В.В., студ., Шпак Д.Ю., доц. "Визначення експлуатаційних характеристик елементів гальмівних систем автомобільного траспорту";

  Зубко Н.Є., студ., Ковальчук Б.І., проф. "Деформування матеріалів при навантаженні по дволанковим траєкторіям з проміжним розвантаженням";

  Тищенко О.А., студ., Войтенко С.Д., інж., Сидоренко Ю.М., доц. "Визначення напружено-деформованого стану корпусу контейнера для знешкодження саморобних вибухових пристроїв";

  Бровко Т.А., студ., Чемерис О.М ., доц. "Визначення динамічних характеристик ракет з рідким паливом";

  Гайдукевич І.Л., студ., Грабовський А.П., доц. "Оцінка пошкодження конструкційних матеріалів через їх розпушення при пружньопластичному деформуванні";

  Глушко Н.В., студ., Боронко О.О., проф. "Вільні згинні коливання дискових пил з урахуванням внутрішнього та зовнішнього тертя";

  Долгих М.О., студ. "Чисельне моделювання експерименту на фретинг-втому";

  Лабушевський І.В., студ., Коваль В.В., асп. "Напружено-деформований стан елементів конструкцій з врахуванням пошкоджуваності";

  Лавренко Я.І. , асп., Й. Фішер, асп. "Аналіз впливу зсувів на власні частоти коливань пластин";

  Боровик О.В., студ., Маскайкіна Л.М., студ., Шидловський М.С., доц. "Результати випробувань технічних марок гум та гумових виробів для залізничного транспорту";

  Моваггар Алі, студ., Шукаев С.М., проф. "методи оцінки довговічності металевих сплавів в умовах багатовісного малоциклового навантажування";

  Мороз С.В., студ. "Про вплив локальних пластичних деформацій на поведінку втомних тріщин";

  Недим У., студ., Чемерис О.М., доц. "Визначення частот і форм при коливаннях крила";

  Прач Т.А., студ., Харченко В.В., проф. "Особенности напряженно-деформированного состояния в конструкционных элементах с трещинами";

  Токарський А.Л., студ., Шидловський М.С., доц. "Експлуатаційні характеристики гумово-металевих шарнірів для автомобільного транспорту";

  Шакіб Хамед, студ., Рудаков К.М., проф. "Про алгоритм проведення тривимірних розрахунків дисків ГТД з лопатками методом скінчених елементів";

  Янчук С.А., студ., Бабенко А.Е., проф. "Определение напряженного состояния при кручении сверл вариационными методами";

  Вишняк С.А., студ., Стрижало В.А., проф. "Исследование долговечности секций труб нефтепроводов при воздействии внутреннего давления";

  Драч Б.О., студ., Солтанніа Б., студ., Тривайло М.С., доц., Чемерис О.М., доц. "Удосконалення конструкції пружної муфти для підвищення динамічних характеристик та забезпечення плавності передачі крутного моменту".