Список тез:

 • Крижанівський Є.І., Яким Р.С., Шмандровський Л.Є., Петрина Ю.Д.

Теоретичні основи обґрунтованого вибору критеріїв відмов і шляхів підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт

 • Ковальчук Б.І., Зубко Н.Є.

Побудова  узагальнених діаграм повторного пластичного деформування матеріалів за складного напруженого стану

 • Доник В.Д.

Исследование газодинамических процессов в гермокабине при аварийной разгерметизации самолета

 • Ларшин В.П.,  Якимов А.В.

Аналіз ресурсу стійкості різального інструменту

 • Ляшенко Б.А., Скуратовський А.К., Радько О.В., Рутковський А.В.

Вплив залишкових напружень в іонноазотованому поверхневому шарі на зносостійкість сталі 30ХГСА

 • Батлук В.А., Сукач Р.Ю., Басов М.В., Козира І.М.

Шляхи вирішення задач безпеки при обробці матеріалів абразивним інструментом.

 • Виноградов А.Г.

Випаровування дрібнорозпиленої води в умовах теплообміну з нагрітим повітрям

 • Панасюк О.О., Мініцький А.В., Власова О.В.

Розробка порошкових анізотропних матеріалів для магнітних плит

 • Верезуб Н.В., Симонова А.А.

Особенности механической обработки титана с микрокристаллической структурой

 • Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н.Р., Зелінська О.В.

Управління ефективністю та надійністю технологічних процесів в гнучких інтегрованих виробничих системах

 • Верещака С.М., Стрелец А.В., Жигилий Д.А.

Несущая способность комбинированных баллонов высокого давления

 • Ступак Д.О., Поздєєв С.В.,  Осипенко В.І.

Фізико-технологічні закономірності пробою рідини та балансу енергії одиничного іскрового розряду

 • Голуб В.П., Павлюк Я.В. Фернати П.В.

Длительное вязкоупругое деформирование слоистых пластиков при переменных режимах нагружения

 • Чаусов Н.Г., Пилипенко А.П., Березин В.Б.

Реализация динамических неравновесных процессов в упругой области материалов

 • Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз

Технологическая подготовка токарной обработки на станках с ЧПУ

 • Пестунов В. М. ,  Стеценко А. С. ,  Ковришкин Н. А.

Механические усилители мощности в приводе робототехнических комплексов

 • Чемерис О.М., Грабовський А.П.

Коливання круглих пластин з проміжною опорою

 • Стрижало В.А., Воробьев Е.В., Новогрудский Л.С.

Научное обоснование проекта государственного стандарта Украины «Метали. Метод випробування на розтяг за низьких та кріогенних температур»

 • Кучер М.К., Земцов М.П.,  Данильчук Є.Л.

Аналіз механічної поведінки плетених поліпропіленових структур

 • Кучер М.К. ,  Заразовський М.М.

Прогнозування міцності шаруватих пластиків із врахуванням деградації механічних характеристик окремих шарів

 • Ламашевский В.П.

Влияние вида напряженного состояния на деформирование и прочность теплостойких сталей

 • Лебедев А.А.

Современное состояние и развитие  теорий прочности  в механике материалов

 • Роговський І.Л.

Показники надійності продукції сільськогосподарського машинобудування під час сезону її експлуатації

 • Повстяной О.Ю., Рудь В.Д.

Перспективні технології в машинобудуванні

 • Рудь В.Д., Божко Т.Є.

Оптимізація умов фінішної обробки деталей із порошкових матеріалів

 • Рудь В.Д.,  Гальчук Т.Н.

Триботехнические свойства материалов на основе порошков стали ШХ15

 • Данильченко Ю.М., Кломієць В.І.

Оцінка перспектив діагностики радіально-упорних кулькових підшипників за деформаціями їх зовнішніх кілець

 • Яхно О.М., Струтинський С.В.

Дослідження силових характеристик сферичного аеростатичного опорного вузла

 • Струтинський В.С.

Спеціальні методи теорії поля в динаміці верстатів

 • Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Рибачок І.А.

Математичне моделювання динамічних характеристик шпиндельного вузла верстата при наявності випадкових збурень в приводі головного руху

 • Литвин О.В.

Дослідження характеристик точності технологічної системи токарного верстату при обробці нежорстких деталей

 • Рибачок І.А.

Кінематичний розрахунок установки для магнітно-абразивної обробки черв’яків та ходових гвинтів

 • Кушик В.Г.

Підвищення надійності роботи цільових механізмів металообробного обладнання

 • Филатов Ю.Д., Сидорко В.И., Ковалев С.В., Филатов А.Ю.

Эффективность процесса высококачественной обработки неметаллических материалов

 • Луговской А.Ф., Шидловский Н.С.,  Гришко И. А.,  Кравченко С.О.

Экспериментальное   исследование  технологического  процесса ультразвуковой   кавитационной  стирки

 • Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю.

Вимірювання температури в зоні різання при магнітно-абразивному обробленні

 • Стеблюк В.І.,  Калюжний О.В.

Досвід використання методу скінчених елементів при розрахунках процесів листового штампування

 • Бабенко А. Є., Боронко О. О., Бойко С. Л.

Вимушені коливання елементів теплозахисного шару літальних апаратів багаторазового використання

 • Ляшенко Б.А., Скуратовський А.К., Радько О.В., Целіщев Ю.П.

Вплив параметрів імпульсного газотермоциклічного іонного азотування на характеристики сталевих  матеріалів

 • Тимошенко, О.В.  Мохонько О. А.

Розрахунок критичних значень пошкоджуваності конструкційних матеріалів при пружно-пластичному навантаженні

 • Коваль В.В.

Вплив пошкоджуваності елементів конструкцій на НДС у зонах концентрації напружень при малоцикловому навантаженні

 • Грабовський А.П.

Тензор накопичення пошкоджень пошкоджень в конструкційних матеріалах

 • Шидловський М.С., Маланчук О.В.,Копчак А.В., Шпак Д.Ю.

Методика  вимірювань механічних характеристик кісткової тканини людини

 • Шидловський М.С., Бур'янов О.А., Котюк В.В., Тимошенко О.В.

Результати стендових натурних випробувань систем апарат-кістка для лікування пальцевих суглобів

 • Шидловський М.С.,  Полулях М.В., Юрійчук Л.М., Шпак Д.Ю.

Метод вимірювання  жорсткості   систем  фіксації  переломів  стегнових кісток  людини

 • Милокост С.Ю., Тищенко О.А., Сидоренко Ю.М.,Войтенко С.Д.

Дослідження процесу деформування корпусу контейнера для знешкодження саморобних вибухових пристроїв

 • Шукаєв С.М.,  Заховайко О.П., Гладський М.М.,  Панасовський К.В., Павлюченко В.Л.

Малоциклова втома металевих сплавів за умов непропорційного двовісного деформування

 • Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В.

Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації

 • Лавренко Я.І.

До питання про визначення ресурсу конструктивних елементів при змінних навантаженнях

 • Пономаренко П.А., Фролова М.А.

К вопросу образования радиоактивного углерода в стратосфере под действием космических нейтронов

 • Высочин В.А., Петроченко Н.В.

Стенд для испытания и доводки автономных ветроэлектрических установок

 • Попов И.А., Качур С.А.

Адаптивные системы управления на базе сетей петри с прогнозирующей моделью реактора для атомных энергетических установок

 • Моисеев Д.В

Широкодиапазонный спектрометр повышенной точности

 • Никишин В.В.

Оптический метод измерения паросодержания

 • Омельчук Ю.А., Гомеля Н.Д.,  Рудковская Е.В.

Стабилизационная обработка воды для экологически безопасных систем водопотребления в энергетике

 • Ковалев Н.И.,  Солдатова С.В., Белявский Г.А.

Возможность использования комплекса «Поиск» для обнаружения экологически опасных объектов в водной среде и районирования подводных загрязненных грунтов

 • Пономаренко П.А., Тяпкина В.А.

К вопросу основ экспериментального определения динамического спектра быстрых нейтронов

 • Новік М.А.,  Струтинський В.Б., Юрчишин О. Я.

Пневмогідравлічний генератор коливань наднизьких частот для стимуляції продуктивності нафто- та газоносних свердловин

 • Новік М.А., Кучерук Ю.М.,  Ковальчук Д. П.

Багатопозиційні електрогідравлічні та електропневматичні приводи з комбінованою системою керуванням

 • Новік М.А., Кузнєцов Ю.М., Музиченко В.В.

Удосконалення гідромеханічних затискних механізмів із самогальмуючими затискними елементами

 • Турик В.М.

Про взаємну сприйнятливість вихрових структур і керування ними

 • Бондарєв С.В., Горбатенко Ю.П.

Дослідження та аналіз динаміки періодів пуску і гальмування в електромеханічній системі пасажирського ліфта з канатоведучим шківом

 • Цыбенко А.С., Крищук Н.Г., Дуравкин И.П.

Прогнозирование сверпаркового остаточного ресурса главных паропроводов тес

 • Пасічник В. А.,  Лашина Ю.В., Кореньков В. М.

До питання виявлення кінематичних ланцюгів у складальних виробах

 • Крищук М.Г.,  Маланчук В.О., Копчак А.В.

Математичне моделювання та дослідження механічних властивостей біомеханічних конструкцій людини при хірургічному лікування складних переломів щелепи

 • Цыбенко А.С., Крищук Н.Г., Конюхов А.С., Коваль В.П.

Расчетно-экспериментальное исследование динамических характеристик обтекателя ракето-носителя «Циклон-4»

 • Залога В.А.,  Дядюра К.А.

О системно-синергетическом подходе к исследованию открытой системы жизненного цикла машиностроительного изделия

 • Цыбенко А.С.

Реактивное движение без отбрасывания массы

 • Бабак А.М.; Махонько О.А.

Застосування однофакторного дисперсійного аналізу визначення залежностей механічних характеристик для конструкційних матеріалів.

 • Трубачев С.І

Визначення ндс багатошарових композитних конструкцій з   урахуванням нелінійного закону розподілу переміщень по товщині

 • Сахаров О.С.,  Сівецький В.І. Сокольський О.Л., Кушнір М.С.

Моделювання пружної деформації конструктивних елементів обладнання в процесах формування полімерних виробів

 • Колосов О.Є.

Розроблення і патентування методики  розрахунку  ультразвукового кавітаційного пристрою  з   випромінюючою  пластиною, що використовується для ультразвукової модифікації рідких епоксидних композицій та інтенсифікації процесів просочування та дозованого нанесення

 • Eugeniusz Rusinski, Piotr Harnatkiewicz, Przemyslaw. Moczko, Bogdan Yakhno

The lifetime prediction of components subjected to high pressure and high frequency loads

 • Tadeusz Smolnicki, Grzegorz Pekalski, Pawel Harnatkiewicz

The analysis of influence of plastic deformation wear of bearing of excavator according to the macro and micro material changes

 • Artur Kopczynski, Eugeniusz Rusinski , Jacek Karlinski

Some aspects of spot-welded longitudinal beams used as energy absorbers.

 • Artur Kopczynski, Eugeniusz Rusinski, P. Harnatkiewicz

Numerical simulations of spot welded high strength steel thin-walled beams subjected to axial crushing.

 • Mariusz Ptak, Eugeniusz Rusinski, Artur Kopczynski, P. Harnatkiewicz, Pawel Kaczynski

Virtual Testing in terms of the pedestrians passive safety improvement.

 • Mariusz Ptak, Eugeniusz Rusinski, Artur Kopczynski, P. Harnatkiewicz,

Performance of frontal protection systems in pedestrian impact tests in accordance with the Regulation 78/2009 European Parliament and of the Council.

 • Eugeniusz Rusinski, Jerzy Czmochowski, Pawel Kaczynski, Piotr Harantkiewicz

The fracture analysis of a loading elevator undercarriage - strengthening proposals.

 • Яхно О.М.,  Семінський О.О., Семінська Н.В.

Вплив поверхневого натягу на формування початкової ділянки струменя середнього тиску

 • Стась С.В.

Анализ гидродинамических характеристик потока жидкости в специальных пожарных стволах и насадках щелевого типа

 • Стеблюк В.І.,  Розов Ю.Г.,  Савченко Д.М.,  Холявік О.В.,  Азарх І.П.

Вдосконалення пристрою для відрізання трубчастих заготовок зсувом і скручуванням

 • Смирнов Е.Н., Скляр В.А.

Конечно-элементное моделирование процесса двухстадийного деформирования непрерывнолитых блюмов на стадии неполной кристаллизации

 • Стеблюк В.І.,  Холявік О.В., Кржистов Лукасик

Досвід комп’ютерного моделювання витягування коробчастих виробів із заготовок, розрахованих методом потенціалу

 • Мозговий О.В.

Розсіяння механічної енергії в матеріалах з неоднорідним розподілом властивостей

 • Азарх І.П.,  Стеблюк В.І.

Вдосконалення конструкції пристрою для витягування-волочіння особливо тонкостінних трубчастих виробів

  • Криворучко Д.В., к. т. н, Залога В.А., д.т.н, Залога О.А.

  Исследование влияния параметров модели трения на распределение контактных напряжений, силы и темперетуру резания при механической обработке сталей

   

  див. Збірник Тези конференциї - 2009

   


Назад