Рудаков Костянтин Миколайович

FEMAP. Геометричне та скінченно-елементне моделювання конструкцій для розрахунків у MSC.Nastran: Посібник. К.: НТУУ "КПІ", 2005. - 210 с., іл.

Вступ (pdf, 227 Кбт)

 

Розділ 1. (pdf, 765 Кбт)

Загальні відомості

Розділ 2. (pdf, 708 Кбт)

Створення геометричної моделі тіла

Розділ 3. (pdf, 1,0 Мбт)

Створення скінченно-елементної моделі тіла

Розділ 4. (pdf, 620 Кбт)

Загальні інструменти моделювання крайових задач

Розділ 5. (pdf, 409 Кбт)

Моделювання крайових задач теплопровідності

Розділ 6. (pdf, 545 Кбт)

 

Моделювання крайових задач про напружено-деформований стан тіл. Статика

Розділ 7. (pdf, 438 Кбт)

 

Моделювання крайових задач про напружено-деформований стан тіл. Динаміка

Розділ 8. (pdf, 655 Кбт)

Перегляд результатів та інших введених даних

Додатки 1, 2, 3:

 

   Додаток 1.

Об’єкти списку Option діалогової панелі View Options

   Додаток 2.

Елементарні функції FEMAP (Function reference)

   Додаток 3.

Бібліотека скінченних елементів

(pdf, 628 Кбт)

 

Додатки 4, 5, 6:

 

   Додаток 4.

Крайові задачі теплопровідності (теорія)

   Додаток 5.

 

Крайові задачі про напружено-деформований стан твердих тіл. Статика (теорія)

   Додаток 6.

 

Крайові задачі про напружено-деформований стан твердих тіл. Динаміка (теорія)

(pdf, 780 Кбт)

 

Додатки 7, 8, 9, 10:

 

   Додаток 7.

 

Значення параметраDiagnostics” діалогової панелі NASTRAN Executive and Solution Control

   Додаток 8.

Параметри MSC.Nastran 2001

   Додаток 9.

Характерні повідомлення MSC.Nastran

   Додаток 10.

Основні вектори – результати розрахунків

(pdf, 1.76 Мбт)

 

Завершення, Література, Зміст. (pdf, 329 Кбт)

 
 New !!!    FEMAP v9.0     (pdf, 1.05 Мбт)