Рудаков Костянтин Миколайович

FEMAP. Геометричне та скінченно-елементне моделювання конструкцій у MSC.visualNastran for Windows: Посібник. К.: НТУУ "КПІ", 2005. - 218 с., іл.

Вступ (pdf, 185 Кбт)

 

Розділ 1. (pdf, 687 Кбт)

Загальні відомості

Розділ 2. (pdf, 486 Кбт)

Створення геометричної моделі тіла

Розділ 3. (pdf, 768 Кбт)

Створення скінченно-елементної моделі тіла

Розділ 4. (pdf, 561 Кбт)

Загальні інструменти моделювання крайових задач

Розділ 5. (pdf, 293 Кбт)

Моделювання крайових задач теплопровідності

Розділ 6. (pdf, 407 Кбт)

 

Моделювання крайових задач про напружено-деформований стан тіл. Статика

Розділ 7. (pdf, 326 Кбт)

 

Моделювання крайових задач про напружено-деформований стан тіл. Динаміка

Розділ 8. (pdf, 484 Кбт)

Перегляд результатів та інших введених даних

Додатки 1, 2, 3:

 

   Додаток 1.

Об’єкти списку Option діалогової панелі View Options

   Додаток 2.

Елементарні функції FEMAP (Function reference)

   Додаток 3.

Бібліотека скінченних елементів

(pdf, 500 Кбт)

 

Додатки 4, 5, 6:

 

   Додаток 4.

Крайові задачі теплопровідності (теорія)

   Додаток 5.

 

Крайові задачі про напружено-деформований стан твердих тіл. Статика (теорія)

   Додаток 6.

 

Крайові задачі про напружено-деформований стан твердих тіл. Динаміка (теорія)

(pdf, 679 Кбт)

 

Додатки 7, 8, 9, 10:

 

   Додаток 7.

 

Значення параметраDiagnostics” діалогової панелі NASTRAN Executive and Solution Control

   Додаток 8.

Параметри MSC.Nastran 2001

   Додаток 9.

Характерні повідомлення MSC.Nastran

   Додаток 10.

Основні вектори – результати розрахунків

(pdf, 575 Кбт)

 

Завершення, Література, Зміст. (pdf, 289 Кбт)

 __________________________________________
 
 New !!!      FEMAP v9.0     (pdf, 1.07 Мбт)