Динамікв і міцність машин 

Кафедра динаміки і міцності машин
та опору матеріалів   готує фахівців
за спеціальністю
 131 Прикладна механіка,
освітня програма 
Динаміка і міцність машин

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

Професійна діяльність випускників кафедри пов’язана із розрахунковими та експериментальними дослідженнями конструкційної міцності, довговічності і надійності авіаційної та ракетно-космічної техніки, машин і устаткування у різних галузях техніки із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Студенти, які здобувають освіту за рівнем «магістр», мають можливість навчання: 
- на Спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування в Отто фон Геріке університеті (м.Магдебург, Німеччина);
- за програмою подвійного диплому магістра Познанського Університету Технологій (м.Познань, Польща) та КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- за програмою дуальної освіти у спільному навчально-науковому центрі «КПІ – ПРОГРЕСТЕХ-Україна – Вoеing-Україна» із подальшим працевлаштуванням в групі компаній «ПРОГРЕСТЕХ»

Освітня програма "Динаміка і міцність машин" пройшла Міжнародну акредитацію і визнана відповідною вимогам європейських програм інженерної освіти

Програма дуальної освіти із «Прогрестех-Україна»

Автор: VK.

 

Студенти магістерської освітньої програми «Динаміка і міцність машин» мають можливість навчання за програмою дуальної освіти на базі компанії «Прогрестех-Україна», яка надає інженерні послуги провідним світовим виробникам авіатехніки, розробляє програмне забезпечення й проектні рішення для підприємств транспортної та промислової інфраструктури.

Дуальна освіта — форма організації освітнього процесу, при якій навчання відбувається паралельно у закладі освіти (теоретична частина) і на робочих місцях на профільних підприємствах-роботодавцях (виробнича складова). На час навчання студенти працевлаштовуються на підприємстві, забезпечуються робочим місцем, обсягом робіт і заробітною платнею. Підприємство бере участь у формуванні навчальної програми, а також можуть повністю оплачувати навчання.

Дуальна форма навчання на базі «Прогрестех-Україна» дозволяє набути практичних знань і навичок у обраній спеціальності та забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців з урахуванням сучасних вимог роботодавців до майбутніх робітників.

Після закінчення навчання і отримання кваліфікації «магістр» випускники мають можливість подальшої роботи і кар’єрного зростання у групі компаній «Прогрестех-Україна» та «Вoеing-Україна».