«Освітня програма «Динаміка і міцність машин», перший рівень вищої освіти (бакалавр) , 3 роки 10 місяців»

Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу  професійної підготовки освітньої програми «Динаміка і міцність  машин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 


«Освітньо-виробнича програма «Динаміка і міцність машин», другий рівень вищої освіти (магістр) , 1 рік 4 місяці»

Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми "Динаміка і міцність машин" другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти

«Освітньо-наукова програма «Динаміка і міцність машин» , другий рівень вищої освіти (магістр) , 1 рік 9 місяців»

Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми "Динаміка і міцність машин" другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Динаміка і міцність машин»


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії - спеціальність 131 "Прикладна механика"