Статті

6.050501 Прикладна механіка
(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності)

Навчальна група МП-21


Прізвище,
ім'я, по-батькові
студента

Назва дипломного проекту
(роботи)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДП

1

Бондар
Ігор
Юрійович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки СНТ-10 для механічних випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану за низьких температур

Д.т.н. професор
Кривов Г.О.

2

Бондаренко Микола Олександрович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки КМ-50М для дослідження матеріалів при крученні

К.т.н. доцент
Заховайко О.П.

3

Ілієнко 
Микола Миколайович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки УМЕ-10Т для статичних і циклічних випробувань матеріалів розтягом-стиском

Асист. Кривова С.Г.

4

Іщенко
Олексій Антонович

Модернізація установки УСНС-2 для випробувань матеріалів на розтяг з крученням

Д.т.н. професор
Крищук М.Г.

5

Мусієнко
Ольга Станіславівна

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки УСНС-3 для випробувань матеріалів в умовах плоского напруженого стану

К.т.н. доцент
Шидловський М.С.

6

Нізіньковський Ростислав  Сергійович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки УСНС-2 для випробувань матеріалів на розтяг з крученням

Д.т.н. професор
Кривов Г.О.

7

Перекрест Владислав В'ячеславович

Модернізація установки 1246Р для високотемпературних випробувань зразків на розтяг

Д.т.н. професор
Рудаков К.М.

8

Пітцик Тетяна Євгеніївна

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки КМ-50 для дослідження матеріалів при крученні

Д.т.н. професор
Кривов Г.О.

9

Потапенко Павло Юрійович

Модернізація установки УМЕ-10Т для статичних і циклічних випробувань матеріалів розтягом-стиском

Д.т.н. професор
Бабенко А.Є.

10

Тетьора
Сергій Володимирович

Модернізація установки СНТ-5 для випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану

Д.т.н. професор
Боронко О.О.

11

Тріфонов
Сергій
Олегович

Модернізація конструктивних елементів та вузлів установки ВТУ-2В для дослідження механічних властивостей матеріалів за статичного навантаження

К.т.н. доцент
Заховайко О.П.

12

Цибенко
Ганна
Георгіївна

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки СНТ-5П для випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану

Д.т.н. професор
Крищук М.Г.

13

Шокрута Микола Сергійович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки СН-10 для дослідження механічних властивостей матеріалів за складного напруженого стану

Д.т.н. професор
Бабенко А.Є.