Статті

6.050501 Прикладна механіка
(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності)

Навчальна група МП-22


Прізвище,
ім'я, по-батькові
студента

Назва дипломного проекту
(роботи)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДП

1

Бабієнко
Сергій Андрійович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки ВТУ-2В для дослідження механічних властивостей матеріалів за статичного навантаження

Д.т.н. професор
Рудаков К.М.

2

Бородич
Василь Володимирович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки 1246Р для високотемпературних випробувань зразків на розтяг

Асист. Кривова С.Г.

3

Бученко
Олексій Іванович

Модернізація установки СН-10 для дослідження механічних властивостей матеріалів за складного напруженого стану за низьких температур

Д.т.н. професор
Бабенко А.Є.

4

Голик
Євгеній Володимирович

Модернізація установки СНТ-10 для механічних випробувань матеріалів в умовах складного напруженого стану

Асист. Кривова С.Г.

5

Довбищук
Ольга Олександрівна

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки СНТ-6 для механічних випробувань трубчастих зразків осьовою силою і крутним моментом

К.т.н. доцент
Шидловський М.С.

6

Пшеничкін Дмитро Олегович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки 2054Р-5 для дослідження матеріалів за статичного навантаження

Асист. Кривова С.Г.

7

Рудка
Іван
Дмитрович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки ІД-5П для дослідження матеріалів на довготривалу міцність в умовах високих температур

Д.т.н. професор
Рудаков К.М.

8

Скоромний Микола Сергійович

Модернізація установки 2054Р-5 для дослідження матеріалів за статичного навантаження

Асист. Кривова С.Г.

9

Совгір
Кирило Геннадійович

Модернізація установки УСНС-3 для випробувань матеріалів в умовах плоского напруженого стану

Д.т.н. професор
Боронко О.О.

10

Сук
Дмитро Олександрович

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки СНТ-5 для випробувань матеріалів в умовах плоского напруженого стану

Д.т.н. професор
Рудаков К.М.

11

Толочко
Тимур  Валентинович

 Модернізація установки СНТ-5 для випробувань матеріалів в умовах плоского напруженого стану

Д.т.н. професор
Рудаков К.М.

12

Топал
Юлія Анатоліївна

Модернізація конструктивних елементів та вузлів установки КМ-50 для дослідження матеріалів при крученні

Асист. Кривова С.Г.