Статті

8.05050101 Динаміка і міцність машин
(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності)
Навчальна група МПм-41


Прізвище,
ім'я, по-батькові
студента

Назва дипломного проекту
(роботи)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДП

1

Баклицький Сергій Богданович

Пошкоджуваність та руйнування дорнованих технологічних отворів

К.т.н. доцент Яхно Б.О.

2

Бондар
Андрій Михайлович

Дослідження деформацій систем фіксації переломів кісток кінцівок під дією фізіологічних навантажень

К.т.н. доцент
Шидловський М.С.

3

Боюка
Олексій Юрійович

Вимушені коливання тіла з двома ступенями вільності, що закріплено на нелінійно-пружніх опорах

Д.т.н. професор Боронко О.О.

4

Бурлак Катерина Павлівна

Визначення характеристик НДС наноспутника POLITAN-2 під впливом дії випадкових навантажень

Д.т.н. професор Цибенко О.С.

5

Грехньов Анатолій Олександрович

Динаміка центрифуги, що закріплена на нелінійно-пружніх опорах

Д.т.н. професор Бабенко А.Є.

6

Гусенко Олександр Русланович

Методика визначення характеристик міцності волокнистих композитних матеріалів за кімнатної температури

Д.т.н. професор
Стрижало В.О.

7

Демидюк
Тарас
Павлович

Прогнозування ресурсу роботи конструктивних елементів літака з функціональними отворами з урахуванням кінетики накопичення пошкоджень.

К.т.н. доцент
Шидловський М.С.

8

Жирков
Віктор
Ігорович

Напружено-деформований стан біомеханічної системи «кістка-хрящ-зв’язка» скроневого-нижнього щелепного суглобу людини

Д.т.н. професор Крищук М.Г.

9

Матюшенко Анастасія Сергіївна

Чисельне дослідження впливу розшарування ПКМ на характеристики напружено-деформованого стану в зоні отворів болтових з’єднань 

Д.т.н. професор Рудаков К.М.

10

Михайленко Олександр Павлович

Чисельне дослідження впливу відколів поверхневих шарів ПКМ на характеристики напружено-деформованого стану в зоні отворів болтових з’єднань 

Д.т.н. професор Рудаков К.М.

11

Царик Богдан Романович

Чисельне дослідження впливу формули  розташування поверхневих шарів ПКМ на характеристики напружено-деформованого стану в зоні отворів болтових з’єднань 

Д.т.н. професор Рудаков К.М.

12

Юраткін Володимир Вікторович

Вплив форми вибухової лінзи на процес метання осколкового диску

К.т.н. доцент
Сидоренко Ю.М

13

Якименко Роман Валерійович

Розробка спрощеного алгоритму чисельного розрахунку композиційних болтових з’єднань 

Д.т.н. професор Шукаєв С.М.