Спеціалізація на кафедрі Динаміка і міцність машин та опору матеріалів

- «Динаміка і міцність машин

- «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні» 

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні»

 ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Динаміка і міцність машин»

 ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні»

 ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Динаміка і міцність машин»

Набір абітурієнтів на перший та п’ятий курс заочної форми навчання

Механіко-машинобудівний інститут Склад атестаційної комісії