Savhenko

   Савченко Ольга Олександрівна

   провідний фахівець (стаціонар)

     Години прийому 9:00-16:30
     Обідня перерва 13:00-14:00

 - Приймає участь у проведенні анкетування та готує, у разі необхідності, базу даних з успішності студентів для проведення Ректорського контролю.

- Здійснює аналіз існуючих наказів щодо роботи підрозділу та вносить пропозиції щодо удосконалення та актуалізацію їх.

- Доводить накази, розпорядження до відома підрозділів/кафедр інституту.

- Надає консультативну допомогу працівникам та здобувачам вищої освіти інституту під час семестрового контролю, випускної атестації;

- Проводить роз’яснювальну роботу серед батьків та абітурієнтів, які зацікавлені вступом до інститутута проводить роз’яснення нормативної бази за якою визначається статус студент;

- Контролює виконання графіків навчального процесу;

- Готує відповідні документи для ДЕФ по визначенню вартості відшкодування та здійснює контроль за своєчасне відшкодування коштів особами, що повторно навчаються;

- Організовує семетровий контроль (атестацію) та опрацьовує його результати;

- Готує та подає на підпис директору або заступнику директора результати семестрового контролю по кафедрах інституту; 

- Щорічно готує звіт щодо кількості відрахованих, поновлених студентів та студентів, які навчаються закордоном по академічній мобільності інституту;

- Щорічно готує та подає на підпис директору або заступнику директора пропозиції щодо попереднього замовлення кількості журналів навчальних груп та залікових книжок;

- Організовує і розробляє необхідну документацію на оформлення документів про освіту;

- Оформляє академічні довідки відрахованим студентам;

- Готує учбові картки випускників з подальшою комплектацією та передачею до архіву.

- Проводить підготовку документів для подальшого знищення невиданих документів про вищу освіту.

- Співпрацює з відділом академічної мобільності та поширює інформацію серед студентів щодо участі у міжнародних проектах;

- Поширює інформацію серед студентів щодо замовлення та видачі студентських квитків;

- Проводить поточний контроль відвідування занять студентами шляхом перевірки журналів навчальних груп та безпосереднім відвідуванням занять;

- Вводить інформацію в базу електронного обліку персональних данних студентів у систему ДЕКАНАТ;

- Збирає, узагальнює інформацію від відповідальних осіб по кафедрах по виявленню академічного плагіату в системі Unicheck та подає її керівнику.