131
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 

 

Без ґрунтовної інженерної освіти бути фахівцем у будь-якій сучасній галузі абсолютно неможливо. Одержавши освіту за спеціальністю «Прикладна механіка» ти зможеш працювати у різних сферах промисловості  й керувати надскладними виробничими процесами. Фундаментальні знання в галузі прикладної механіки, інформаційних систем та технологій машинобудування й зварювання на базі сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки – це спеціальність «Прикладна механіка».

Випускники працюють науковими співробітниками і дослідниками в галузевих інститутах Національної Академії наук України, інженерами-проектувальниками у галузі міцності і надійності машин та обладнання на підприємствах авіабудівної, машинобудівної, зварювальної галузей, інженерами-програмістами, консультантами з інженерних питань на фірмах «ПРОГРЕСТЕХ-Україна», «BOEING», ДП Антонов, ВАТ «Гідросила», ДХК «Арсенал», «Трактородеталь», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес», впроваджують автоматизовані та комп’ютеризовані виробничі комплекси на базі сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки та виконують проектування роботизованих систем і технологіїй.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

 

 

Спеціалізація
ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН
 
Форма навчання: денна
 
Спеціалізація «Динаміка і міцність машин» передбачає вивчення методів та засобів дослідження динаміки і міцності машин й конструкцій різних галузей промисловості. Математичне та комп’ютерне моделювання поведінки технічних систем при статичних і динамічних термосилових навантаженнях, надійність та їх довговічність. Вивчення закономірностей, динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки, чисельної математики та їх комп’ютерного моделювання. Наші випускники працюють інженерами, конструкторами, керівниками відділів, викладачами ВНЗ, інженерами з комп’ютеризованих систем на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boing» та інших підприємствах міжнародного рівня.
 

 

Спеціалізація

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В авіаБУДУВАННІ
 
Форма навчання: денна
 
Спеціалізація «Інформаційні системи та технології машинобудування» передбачає вивчення студентами інформаційних Continuous Acquisition and Life Cycle Support, всіх особливостей застосування технологій супроводження життєвого циклу проектування, виробництва до експлуатації машин, приладів, конструкцій. Виконання автоматизованих наукових і прикладних досліджень динаміки і надійності технічних систем авіаційної техніки та енергомашинобудування за допомогою багатоваріантних комп’ютерних спеціалізованих СAD/CAM/CAE/PLM систем автоматизованого проектування конструкцій згідно національних і міжнародних стандартів та технічних регламентів. Інформаційні технології систем автоматизації інженерних досліджень, прикладні пакети програм в галузі машинобудування, бази даних та знань. Здобута всебічна освіта дає можливість працювати: системним програмістом, інженером, конструктором, керівником відділу, викладачем ВНЗ, інженером-програмістом, консультантом з інженерних питань, науковим співробітником на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boing» та інших підприємствах міжнародного рівня.

 Детальніше про спеціальності на сайті http://pk.kpi.ua/faculty/%D0%BC%D0%BC%D1%96/