Yaksun

   Яксун Світоана Михайлівна

   провідний фахівець (стаціонар)

     Години прийому 9:00-16:30
     Обідня перерва 13:00-14:00

-  Приймає участь у проведенні анкетування та готує, у разі необхідності, базу даних з успішності студентів для проведення Ректорського контролю.

-  Здійснює аналіз існуючих наказів щодо роботи підрозділу та вносить пропозиції щодо удосконалення та актуалізацію їх.

-  Доводить накази, розпорядження до відома підрозділів/кафедр інституту.

- Надає консультативну допомогу працівникам та здобувачам вищої освіти інституту під час семестрового контролю, випускної атестації;

- Організовує роботу стипендіальної комісії інституту;

-  Проводить роз’яснювальну роботу серед батьків та абітурієнтів, які зацікавлені вступом до інституту та проводить роз’яснення нормативної бази за якою визначається статус студент;

-  Контролює виконання графіків навчального процесу;

-  Отримує документи про освіту в методично-видавничому центрі, з подальшою реєстрацією, збереженням та видачею;

-  Здійснює облік та контроль документів по пільговим категоріям студентів;

-  Готує відповідні документи для ДЕФ по визначенню вартості відшкодування та здійснює контроль за своєчасне відшкодування коштів особами, що повторно навчаються;

-  Організовує семетровий контроль (атестацію) та опрацьовує його результати;

-  Готує та подає на підпис директору або заступнику директора результати семестрового контролю по кафедрах інституту; 

-  Проводить підготовку та оформлення наказів про затвердження тем бакалаврських та магістерських робіт;

-  Готує акти інвентаризації, списання дипломів та додатків, прийому-передачі документів;

-  Щорічно готує та подає на підпис директору або заступнику директора пропозиції щодо попереднього замовлення кількості журналів навчальних груп та залікових книжок;

-  Організовує і розробляє необхідну документацію на оформлення документів про освіту;

-  Проводить повторне замовлення дипломів для втрачених документів.

-  Готує учбові картки випускників з подальшою комплектацією та передачею до архіву.

-  Проводить підготовку документів для подальшого знищення невиданих документів про вищу освіту.

-  Співпрацює з відділом академічної мобільності та поширює інформацію серед студентів щодо участі у міжнародних проектах;

-  Поширює інформацію серед студентів щодо видачі студентських квитків;

-  Проводить поточний контроль відвідування занять студентами шляхом перевірки журналів навчальних груп та безпосереднім відвідуванням занять;

-  Готує проекти наказів на призначення студентам стипендій, матеріальної допомоги та інших видів виплат;

-  Проводить підготовку наказів про порушення «Правил внутрішнього розпорядку» серед студентів;

-  Збирає, узагальнює інформацію від відповідальних осіб по кафедрах по виявленню академічного плагіату в системі Unicheck та подає її керівнику.