Terenteva    Терентьєва Алла Миколаївна 

   провідний фахівець (заочне відділення)

     Години прийому 9:00-16:30
     Обідня перерва 13:00-14:00

 Приймає участь у проведенні анкетування та готує, у разі необхідності, базу даних з успішності студентів для проведення Ректорського контролю.

 Надає консультативну допомогу працівникам та здобувачам вищої освіти інституту під час семестрового контролю, випускної атестації;

- Проводить роз’яснювальну роботу серед батьків та абітурієнтів, які зацікавлені вступом до інституту та проводить роз’яснення нормативної бази за якою визначається статус студент.

- Контролює виконання графіків навчального процесу для студентів заочного відділення;

- Готує залікові екзаменаційні відомості;

- Отримує документи про освіту в методично-видавничому центрі, з подальшою реєстрацією, збереженням та видачею.

- Готує відповідні документи для ДЕФ по визначенню вартості відшкодування та здійснює контроль за своєчасне відшкодування коштів особами, що повторно навчаються;

- Організовує семетровий контроль (атестацію) та опрацьовує його результати;

- Готує та подає на підпис директору або заступнику директора результати семестрового контролю по кафедрах інституту; 

- Проводить підготовку та оформлення наказів про затвердження тем бакалаврських та магістерських робіт.

- Щорічно готує та подає на підпис директору або заступнику директора пропозиції щодо попереднього замовлення кількості журналів навчальних груп та залікових книжок;

- Організовує і розробляє необхідну документацію на оформлення документів про освіту;

- Проводить повторне замовлення дипломів для втрачених документів.

- Готує учбові картки випускників з подальшою комплектацією та передачею до архіву.

- Проводить підготовку документів для подальшого знищення невиданих документів про вищу освіту.

- Поширює інформацію серед студентів щодо навчального процесу;

- Проводить поточний контроль відвідування занять студентами шляхом перевірки журналів навчальних груп та безпосереднім відвідуванням занять;

- Збирає, узагальнює інформацію від відповідальних осіб по кафедрах по виявленню академічного плагіату в системі Unicheck та подає її керівнику.