Збірник задач з  опору матеріалів

 

Збірник задач з опору матеріалівЗапропонований збірник містить задачі із основних розділів курсу «Опір матеріалів», передбаченого для машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів України. До посібника увійшли найактуальніші задачі та приклади, що тісно пов’язані з сучасною та перспективною інженерною практикою конструювання в машинобудівному комплексі. Широко використано матеріал з класичних збірників задач з курсу «Опір матеріалів» за редакцією В. К. Качуріна, А. А. Уманського та інших, а також урахований багаторічний досвід підготовки інженерів усіх спеціальностей у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», зокрема спеціальності «Динаміка та міцність машин». Задачі, що не входять до стандартного курсу «Опір матеріалів» дає можливість прищепити студентам навички дослідницької роботи та передбачає пошук оптимального розв’язання за різними показниками.

Збірник сприяє самостійному вивченню теоретичного матеріалу, який викладено переважно в підручниках «Опір матеріалів» за редакцією Г. С. Писаренка та «Сопротивление материалов» за редакцією В. І. Феодосьєва.

До задач, позначених «зірочкою», наведені розв’язки, що полегшує використання посібника під час самостійного навчання.

Збірник задач підготували: С. І. Трубачев (розд. 1, підрозд. 8.2, 5.1, 5.2); Б. І. Ковальчук (розд. 2, підрозд. 8.1); С. М. Шукаєв (розд. 3, 12); О. М. Чемерис (підрозд. 4.1—4.4, розд. 9). А. П. Грабовський (підрозд. 4.5—4.8, 5.4—5.6); В.А. Колодежний (підрозд. 5.2—5.4); О. О. Заховайко (розд. 6, підрозд. 11.7); А. Є. Бабенко (розд. 7, підрозд. 11.8); М. І. Бобир (загальне редагування, розд. 10); О. О. Боронко (підрозд. 11.1—11.6).

 

 Завантажити Збірник задач з опору матеріалів по розділах

 

Розділ 1. Геометричні характеристики плоских перерізів 

1.1. Площі та центри ваги (pdf 610kb)

1.2. Моменти інерції та моменти опору

Розділ 2. Розтяг і стиск стрижнів 

2.1. Статично визначувані системи

2.1.1. Напруження в поперечних перерізах стрижня. Пружні деформації

2.1.2. Розрахунки на міцність і жорсткість

2.2. Статично невизначувані системи

2.3. Температурні й монтажні напруження в статично невизначуваних системах

2.4. Врахування власної ваги

2.5. Гнучкі нитки

 

Розділ 3. Основи теорії напруженого і деформованого стану. Критерії міцності 

3.1. Напруження в точці

3.2. Лінійний напружений стан

3.3. Плоский напружений стан

3.4. Об’ємний напружений стан

3.5. Деформації. Узагальнений закон Гука

3.6. Потенціальна енергія деформації

3.7. Критерії міцності

Розділ 4. Зсув і кручення 

4.1. Напруження і деформації при зсуві

4.2. Болтові та клепані з’єднання

4.3. З’єднання дерев’яних елементів

4.4. Зварні з’єднання

4.5. Кручення валів круглого поперечного перерізу

4.6. Кручення стрижнів некруглого поперечного перерізу

4.7. Статично невизначувані задачі при крученні

4.8. Гвинтові пружини

Розділ 5. Згин 

5.1. Епюри внутрішніх зусиль у поперечних перерізах балок і рам

5.2. Розрахунок статично визначуваних стрижнів і плоских рам

5.3. Деформації та переміщення при згинанні

5.4 Розрахунок статично невизначуваних стрижнів

5.5 Розрахунок статично невизначуваних плоских рам

5.6. Балки на пружній основі

 

Розділ 6. Складний опір 

6.1. Косий і неплоский згини

6.2. Нецентровий розтяг-стиск. Згин з розтягом або стиском

6.3. Згин з крученням

6.4. Інші види складного опору

 

Розділ 7. Стійкість пружних систем 

7.1. Стійкість стрижнів у межах пружності

7.2. Розрахунок на стійкість за межами пружності

7.3. Наближені методи розрахунку на стійкість

7.4. Поздовжньо-поперечне згинання

7.5. Числові методи в задачах стійкості. Використання ЕОМ

 

Розділ 8. Бруси великої кривини. Товстостінні циліндри та обертові диски 

8.1. Напруження і переміщення в кривих брусах. Розрахунок на міцність

8.2. Товстостінні циліндри та обертові диски

 

Розділ 9. Пластинки і оболонки 

9.1. Тонкостінні посудини

9.2. Згин пластинок і оболонок

9.3. Стійкість пластинок і оболонок

 

Розділ 10. Розрахунок елементів конструкцій за межами пружності 

10.1. Пружнопластичне деформування конструктивних елементів і граничний стан

10.2. Повзучість та релаксація конструктивних елементів

 

Розділ 11. Задачі динаміки

11.1. Вільні коливання пружних систем з одним ступенем вільності

11.2. Власні коливання з урахуванням сил опору

11.3. Задачі на вимушені коливання пружних систем з одним ступенем вільності

11.4. Вимушені коливання пружних систем з в`язким демпфіруванням

11.5. Коливання систем з кількома ступенями вільності

11.5.1. Вільні коливання систем з кількома ступенями вільності

11.5.2. Задачі на вимушені коливання систем з N ступенями вільності

11.6. Коливання систем з розподіленими параметрами

11.6.1. Задачі на малі вільні коливання струни

11.6.2. Задачі на крутильні коливання валів

11.6.3. Задачі на поздовжні коливання стрижнів

11.6.4. Задачі на поперечні коливання балок

11.7. Сили інерції

11.8. Напруження і деформації під час удару

 

Розділ 12. Розрахунки на міцність за змінних навантажень 

12.1. Основні теоретичні положення

12.2. Визначення параметрів кривої втоми. Характеристики циклу

12.3. Розрахунки на втому за симетричного навантаження

12.4. Розрахунки на втому за несиметричного навантаження

12.5. Розрахунки на втому за складного напруженого стану

Розв’язання та вказівки 

Додатки 

Література