Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень: 

№п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
  1. 1.
Рубашевський В.А."Методи оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій, виготовлених з композиційних матеріалів 

 

Розробка моделей та методів розрахунку на міцність деталей машин та елементів конструкцій виготовлених з композиційних матеріалів, які враховують реальні механізми накопичення пошкоджень. 

 

Д.т.н., проф.
Шукаєв С.М.
  1. 2.
Тітаренко Богдан ПетровичНапружено-деформований стан зварного шва після динамічної обробки 

 

Створення ы апробація моделей та методів визначення НДС зварного шва зу урахуванням динамічних напружень і визначення технологійчних параметрів процессу динамічної обробки

 

Д.т.н..Сидоренко Ю.М.

  

Перспективна тематика досліджень

  •  розробка ефективних методів розв’язання прикладних задач нестаціонарної елетропружності та гідроелектропружності;
  •  дослідження процесу взаємодії акустичних/пружних хвиль із системою відображаючих поверхонь;
  •  вдосконалення алгоритмів проектування деталей оптимальної топології за критерієм статичної/динамічної/утомної міцності.