Вступ до магістратури

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів проводить підготовку фахівців другого освітнього рівня – магістр за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітня программа «Динаміка і міцність машин»

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури)

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра вищої освіти проводяться:
для вступу на спеціальність 131 Прикладна механіка – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (можна зарахувати результаті ЄВI 2020 та 2021 років) та фахового вступного випробування, складеного в рік вступу;

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Динаміка і міцність машин»

Розклад вступних фахових випробувань в магістратуру 2021

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

ЄВІ – єдиний вступний іспит з іноземної мови, проводиться у форматі ЗНО;

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

11 травня – 03 червня (до 18:00) - Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ

30 червня - Іноземна мова у форматі ЗНО (ЄВІ)

01 липня - Початок реєстрації електронних кабінетів

15–23 липня - Прийом заяв та документів від вступників

24–30 липня - Фахові вступні випробування

не пізніше 02 серпня - Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

07 серпня 18:00 - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

12 серпня - Терміни зарахування вступників за державним замовленням

14 серпня 13:00 - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 19 серпня - Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 


Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розрахофується за формулою:

КБ = 0,25*П1 + 0,75*П2 + RA,

де
 П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
 П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

 RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень.


Програми вступних фахових випробувань розміщуються на сайтах інституту та на сайтах відповідних кафедр.

 Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: (097) 131-85-65

Детальніше: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Контакти відбіркової комісії ММІ