Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури (5 курс )

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи. Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову, науково-дослідну або науково-педагогічну роботу випускника магістратури.

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів проводить підготовку фахівців другого освітнього рівня – магістр за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин». Вступ на навчання за цією освітньою програмою дає можливість отримати дуальну освіту.

Для вступу на навчання на місця за державним замовленням для здобуття ступеня магістра за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальністі 131 Прикладна механіка потрібно обовʼязково скласти фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.

Фахове вступне випробування проводиться за однією з наведених програм:

Програма комплексного фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра Динаміка і міцність машин (1 рік 4 місяці навчання)

Програма комплексного фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки магістра Прикладна механіка (1 рік 9 місяців навчання),

які доступні на сайті Навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту.

 Для вступу на спеціальності, які входять до Додатка 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та / або юридичних осіб – потрібно подати до розгляду мотиваційний лист.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

У випадку змінити фаху після одержання диплому бакалавра додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але складати ЄВІ та вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті Навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту.


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

8 травня - 31 травня - Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ)

26 червня - 18 липня - Основна сесія єдиного вступного іспиту

17 липня - 28 липня - Проведення фахових іспитів

31 липня - 21 серпня 18:00 - Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі

31 липня - 14 серпня 18:00 - Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 26 серпня - Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

до 29 серпня 18:00 - Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

31 серпня - Зарахування вступників за державним замовленням

30 серпня - 6 вересня 17:00 - Виконання вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 7 вересня - Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб


Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = (ІМ х 0,2 + ТЗНК х 0,2) + ФІ х 0,6

де ІМ - іноземна мова;

ТЗНК - Тест загальної навчальної компетентності;

ФІ - фаховий іспит.


Вартість навчання на спеціальності 131 Прикладна механіка:
Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році  другого рівня (магістр) вищої освіти денної форми складає 29900 грн за один навчальний рік; та заочної форми навчання 19900 грн за один навчальний рік. (Наказ № НГФ/73/2023 від 11.05.2023 “Про встановлення вартості навчання на 2023/2024 навчальний рік”


 Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • довідка про надання ідентифікаційного коду (оригінал та копії)
  • чотири кольорові фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: (097) 131-85-65
Контакти відбіркової комісії ММІ

Детальніше: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/