Вступ до магістратури

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів проводить підготовку фахівців другого освітнього рівня – магістр за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітня программа «Динаміка і міцність машин»

Навчання в магістратурі триває
   1 рік 4 місяці для освітньо-професійної програми підготовки (ОПП), орієнтованої для подальшої професійної роботи
   1 рік 9 місяців для освітньо-наукової програми підготовки (ОНП), орієнтованої для подальшої науково-дослідну роботу випускника магістратури.

Вступ на V курс (магістратура) 2020р

Програма додаткового вступного випробування, освітня програма "Динаміка і міцність машин"

Програма фахового встпуного випробування, освітня програма "Динаміка і міцність машин"

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня Магістра


Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра вищої освіти проводяться:

для вступу на спеціальність 131 Прикладна механіка – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ

12 травня –
05 червня
Проведення ЄВІ/ЄФВВ 1 та 3 липня
Реєстрація електроних кабінетів 1 серпня
Прийом заяв 5 - 22 серпня
Рекомендаціі для зарахування на бюджет 1 вересня
Подача документів для зарахування на бюджет 6 вересня
Зарахування на бюджет 11 вересня
Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт до 15 вересня*

 *в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.


Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розрахофується за формулою:

  КБ = П1 + П2 + RA,

де

  П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
  П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
  RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

  RA = 2RA + 2RT ,

 де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень.