Вступ до магістратури

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів проводить підготовку фахівців другого освітнього рівня – магістр за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітня программа «Динаміка і міцність машин»

Навчання в магістратурі триває
   1 рік 4 місяці для освітньо-професійної програми підготовки (ОПП), орієнтованої для подальшої професійної роботи
   1 рік 9 місяців для освітньо-наукової програми підготовки (ОНП), орієнтованої для подальшої науково-дослідну роботу випускника магістратури.

Вступ на V курс (магістратура) 2020р

Програма додаткового вступного випробування, освітня програма "Динаміка і міцність машин"

Програма фахового встпуного випробування, освітня програма "Динаміка і міцність машин"

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня Магістра


Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра вищої освіти проводяться:

для вступу на спеціальність 131 Прикладна механіка – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

  • Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ 12 травня – 05 червня
  • Проведення ЄВІ/ЄФВВ 1 та 3 липня
  • Реєстрація електроних кабінетів 1 серпня
  • Прийом заяв 5 - 22 серпня
  • Рекомендаціі для зарахування на бюджет 1 вересня
  • Подача документів для зарахування на бюджет 6 вересня
  • Зарахування на бюджет 11 вересня
  • Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт до 15 вересня*

*в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 


 

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розрахофується за формулою:

  КБ = П1 + П2 + RA,

де

  П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
  П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
  RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

  RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень.  


Графік проведення вступного екзамену - комплексного фахового випробування 

Комплесне фахове
випробування

Дата Час початку
випробування
Місце проведення Дата, час і місце
проведення консультації*
І сесія 25.08.2020 09.00 ауд. 255 корп.1  20.08.2020, 12.00,
 онлайн Zoom
ІI сесія 26.08.2020 13.00 ауд. 255 корп.1 20.08.2020, 12.00,
 онлайн Zoom 

 *Олександр Бондарець приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Конференция Zoom Олександр Бондарець
Время: 20 авг 2020 12:00 PM Хельсинки

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4654966972?pwd=aHFmaS9Ib29lZG9BU1UwdGNVOEcrZz09

Идентификатор конференции: 465 496 6972
Код доступа: 3dgRDX 


 Обсяги державного замовлення в магістратуру (вступ у 2020 р.) 

спеціальність - 131 прикладна механіка
освітня програма - динаміка і міцність машин

 Obsyag5