Фахівці з спеціальності “Динаміка і міцність машин” покликані брати  активну участь в розв’язанні  актуальних завдань науки та техніки, тому  навчальний процес  має забезпечити наявність у майбутніх спеціалістів глибоких знань і достатній рівень практичних навичок.

       Програма навчання студентів спеціальності “Динаміка і міцність машин”  передбачає таку форму практичної підготовки молодих спеціалістів, як виробнича практика. Основним завданням виробничої практики студентів є закріплення теоретичних знань, які студенти отримали в процесі навчання, шляхом вивчення досвіду роботи підприємств, науково-дослідних інститутів і лабораторій, оволодіння виробничими та дослідницькими навичками, прогресивними методами організації виробництва, набуття навичок організаторської роботи у колективі.

         Навчальним планом для спеціальності “Динаміка і міцність машин” передбачені такі види практики:

    -  Виробнича в VI семестрі (3 курс), тривалістю 3 тижні.

    -  Переддипломна бакалаврська за темою дипломного проекту в VIII  семестрі (4 курс), тривалістю 3 тижнів.

    - Переддипломна для спеціалістів за темою дипломної роботи в XI семестрі (6 курс) тривалістю 8 тижнів.

    - Науково-дослідна для магістрів тривалістю в XII семестрі ( 6 курс) тривалістю 4 тижні.

 

       Всі види практик за спеціальністю  "Динаміка і міцність машин”, будучи складовою частиною навчального процесу, забезпечують підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які  мають необхідні знання і практичні навички з спеціальності, здатні вносити активний творчий внесок у розв’язання найважливіших завдань, що стоять перед машинобудуванням, працюючи як  спеціалісти - дослідники, випробувачі, конструктори. Одним з обовязкових заходів з планування виробничої практики  студентів є закріплення за кафедрою підприємств – баз практики. 

      Закріплення баз практики сприяє становленню та підсиленню довгострокових прямих контактів кафедри з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними у справі підготовки фахівців та їх майбутнього працевлаштування за фахом. При цьому враховуються  перспективи економічного   розвитку відповідних галузей промисловості, а також шляхи удосконалення підготовки спеціалістів в звязку з вимогами науково-технічного прогресу. 

 Основні  бази практик та працевлаштування студентів спеціальності ДММ

1. Тов « Прогрестех-Україна» - офіційний представник компанії «Боїнг»
2. ДП “АНТОНОВ”,
3. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
4.Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України,
5.Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,
6.Інститут  механіки ім С.П. Тимошенка НАН України,
7.Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України,
8. Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України,
9. Державний  науково-технічний центр ядерноі і радіаційної безпеки,
10. ДП «Державний науково-дослідний  Центр залізничного транспорту України»
11. Тов. НВП « БілоцерківМАЗ»
12. Тов. НВП « Технотерм»
13. Тов. НВО ФХЗМ   « Червоний жовтень»
14. Тов. «ІЦК –Інститут магістральних трубопроводів»
15. ЗАТ «Отіс

 

Результати проходження практики студентів кафедри ДММ та ОМ

 

 

Назва підприємства

2018-2019

навчальний рік

2019-2020

навчальний рік

бакалаври

магістри

бакалаври

магістри

Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України

3

2

 

1

Тов Прогрестех-Україна

5

12

12

17

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона

1

 

 

 

Інститут   механіки НАН України

2

4

 

 

ДП« АНТОНОВ»

 

4

4

3

ТОВ «ІПП-Центр»

 

 

2

 

Concepts NREC, 05001-9486, White River Junction, Vermont, Billings Farm Road, USA

 

 

 

1

ДАХК «АРТЕМ»

3

 

 

 

УкрНДІАТ

1

 

 

 

ТОВ « СП Металінвест»

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за угодами і підприємствами

11

22

18

21

Разом за індивідуальними

16

22

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативні документи щодо проведеня практики: