Основним завданням практики випускників освітньої програми Динаміка і міцність машин є закріплення теоретичних знань, які студенти отримали в процесі навчання, шляхом вивчення досвіду роботи виробничих підприємств, науково-дослідних інститутів і лабораторій, оволодіння виробничими та дослідницькими навичками, прогресивними методами організації виробництва, набуття навичок організаторської роботи у колективі.

Навчальним планом освітньої програми “Динаміка і міцність машин” передбачені такі види практики:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

переддипломна практика у 8  семестрі (4 курс),тривалістю 5 тижнів (обсяг – 6 кредитів ЄКТС).

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

освітньо-професійна програма

переддипломна практика у 3 семестрі (2 курс) тривалістю 8,5 тижнів (обсяг – 14 кредитів ЄКТС)..

освітньо-наукова програма

Науково-дослідна практика в 4 семестрі ( 2 курс) тривалістю 12 тижнів (обсяг – 9 кредитів ЄКТС)..

 Всі види практик за спеціальністю  "Динаміка і міцність машин ”, будучи складовою частиною навчального процесу, забезпечують підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які  мають необхідні знання і практичні навички з спеціальності, здатні вносити активний творчий внесок у розв’язання найважливіших завдань, що стоять перед машинобудуванням, працюючи як спеціалісти - випробувачі, конструктори, дослідники. Одним з обов’язкових заходів з планування виробничої практики студентів є закріплення за кафедрою підприємств – баз практики. 

Закріплення баз практики сприяє становленню та підсиленню довгострокових прямих контактів кафедри з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними у справі підготовки фахівців та їх майбутнього працевлаштування за фахом. При цьому враховуються перспективи економічного розвитку відповідних галузей промисловості, а також шляхи удосконалення підготовки спеціалістів в зв’язку з вимогами науково-технічного прогресу. 

 Основні  бази практик та працевлаштування студентів спеціальності ДММ

1.ТОВ « Прогрестех-Україна» - офіційний представник компанії «Боїнг»
2. ДП “АНТОНОВ”,
3. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України,
4. Інститут  механіки ім С.П. Тимошенка НАН України,
5.Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України,
6.Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,
7. Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України,
8. НВЦ «Надійність», НТУУ КПІ
9. ТОВ «ІПП-Центр»
10. ДАХК «АРТЕМ
11. Український науково-дослідний інститут авіаційних конструкцій (УкрНДІАТ)
12. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
13. Державний  науково-технічний центр ядерноі і радіаційної безпеки,
14. ДП «Державний науково-дослідний  Центр залізничного транспорту України»

 

Розподіл студентів кафедри ДММ та ОМ за місцем проходження практики

 

 

2019-2020

навч.рік

2020-2021

навч.рік

2021-2022

навч.рік

2022-2023

навч.рік

2023-2024

навч.рік

 

бак

маг

бак

маг

бак

маг

бак

маг

бак

маг

ТОВ Прогрестех-Україна

12

17

17

16

14

13

18

12

 

 

ДП “АНТОНОВ

4

3

-

1

-

2

-

2

 

 

Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України

-

1

2

1

-

-

2

-

 

 

Інститут  механіки
ім С.П. Тимошенка НАН України

-

-

-

-

-

-

3

-

 

 

Інститут електрозварювання
ім.Є.О.Патона НАН України

-

-

2

-

-

-

1

2

 

 

Інститут надтвердих матеріалів
ім.
В.М. Бакуля НАН України

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

НВЦ «Надійність»

4

-

2

-

9

-

3

1

 

 

ТОВ «ІПП-Центр»

2

-

2

-

-

-

-

-

 

 

Український науково-дослідний інститут авіаційних конструкцій (УкрНДІАТ)

-

-

3

-

-

-

-

-

 

 

Concepts NREC, Vermont, USA

-

1

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Нормативні документи щодо проведеня практики: