Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Динаміки і міцності машин та опору матеріалів 

 

Прізвище   та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Мусієнко Ольга Станіславівна

2018

Властивості біологічних та штучних матеріалів для моделювання кісткової тканини в експерименті і функціональна надійність засобів остеосинтезу

 

доц. Шидловський М.С.

Іщенко Олексій Антонович

2018

Напружено-деформований стан тонкостінних оболонок реактора
ВВЕР-1000 при максимальній проектній аварії

 

проф. Крищук М.Г.

Шокрута Микола Сергійович

2018

Експлуатаційна надійність наносупутника POLYITAN-3.

проф. Цибенко О.С.

Бабієнко Сергій Андрійович

2018

Міцність з’єднань у силових конструкціях із шаруватих композиційних матеріалів

проф. Рудаков К.М.