Доктор філософії

Кафедра проводить підготовку фахівців за третім освтньо-кваліфікаційним рівнем «Доктор філософії» по спеціальності 131 Прикладна механіка

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії - спеціальність 131 "Прикладна механика"

 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктор філософії за освітньо-науковою програмою "Прикладна механіка"

 

Наукові школи кафедри і напрямки (тематика) досліджень:

Міцність та ресурс конструкційних матеріалів з урахуванням початкових та набутих пошкоджень . (керівник - чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Бобир М.І.)

  • розробка моделей та критеріїв руйнування елементів конструкцій при складних термосилових навантаженнях з урахуванням пошкоджень (д.т.н, проф.. Бобир М.І,)
  • створення математичних моделей і методів дослідження конструкцій з композитних матеріалів (д.т.н., проф..Шукаєв С.М,)

Чисельне модеювання процесів та систем (керівник - д.т.н., проф. Цибенко О.С.)

  • чисельне моделювання та аналіз конструкцій та вузлів різних галузей техніки та біомеханічних систем (д.т.н., проф.. Крищук М.Г., к.т.н. Шидловський М.С.)
  • статистична динаміка та надійність елементів конструкцій та механічних систем (д.т.н., проф.. Цибенко О.С.)

Дисципліни, які викладаються на кафедрі в межах ОП 131 Прикладна механіка ( ОКР доктор філософії):      

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП - цикл професійної підготовки
д.т.н., проф. Крищук М.Г. Методи проектування і розрахунку машин і конструкцій Сілабус
д.т.н., проф. Цибенко О.С. Надійність машин і конструкцій Сілабус
д.т.н., проф. Шукаєв С.М. Організація науково-інноваційної діяльності Сілабус
Вибіркові компоненти ОП - цикл професійної підготовки
д.т.н., проф. Янчевський І.В. Автоматизований аналіз динаміки механічних систем Сілабус
д.т.н., проф. Янчевський І.В. Сучасні методи розвязування задач гідроелектропружності Сілабус
к.т.н., доцент Шидловський М.С. Механіка композитних матеріалів Сілабус

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Динаміки і міцності машин та опору матеріалів

Рубашевський Віктор Вікторович
Методи оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій виготовлених  з композиційних матеріалів
Науковий керівник: проф. Шукаєв С.М., рік вступу до аспірантури: 2019

Устименко Павло Романович
Метод визначення напружено-деформованого стану зварного шва після електродинамічної обробки
Науковий керівник: доц. Сидоренко Ю.М., рік вступу до аспірантури: 2019

Мусієнко Ольга Станіславівна
Властивості біологічних та штучних матеріалів для моделювання кісткової тканини в експерименті і функціональна надійність засобів остеосинтезу
Науковий керівник: доц. Шидловський М.С., рік вступу до аспірантури: 2018

Іщенко Олексій Антонович
Напружено-деформований стан тонкостінних оболонок реактора ВВЕР-1000 при максимальній проектній аварії
Науковий керівник: проф. Крищук М.Г., рік вступу до аспірантури: 2018

Бабієнко Сергій Андрійович
Міцність з’єднань у силових конструкціях із шаруватих композиційних матеріалів
Науковий керівник: проф. Рудаков К.М., рік вступу до аспірантури: 2018

Підготовка кваліфікаційних робіт здобувачів  освтньо-кваліфікаційного рівня «Доктор філософії» здійснюється а основі наступних нормативних документів

Участь аспірантів у виконанні науково-дослідних робіт