Матеріали для виконання та оформлення бакалаврських робіт студентів спеціальності "динаміка та міцність машин"

 

- методичні вказівки до державної атестації та виконання дипломної роботи бакалавра студентами кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: методичні вказівки

- зразок заяви на первірку на плагіат бакалаврської роботи: заява_1

- зразки титульного листа роботи, бланку завдання, анотації та змісту роботи: основа_1

- зразок відгука кервника дипломної роботи: відгук_1

- зразок рецензії на дипломну роботу: рецензія_1

 

Приклад оформлення презентації на захист бакалаврської роботи

 

презентація

 

 

Приклади оформлення бакалаврських дипломних робіт

 

Мoдеpнізація устанoвки УСНС-3 для випpoбувань матеpіалів пpи плoскoму напpуженoму стані (студ. Щербань Т.І., кер. д.т.н. Рудаков К.М.)

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки КМ50-1 для дослідження матеріалів при крученні (студ. Овчаренко Є.І., кер. доц. Заховайко О.П.)

- Модернізація складових елементів приводу випробувальної установки УСНС-2м для дослідження матеріалів при комбінованих режимах навантаження (студ. Уколова О.С., кер. Коваль В.В.)

- Проектування двоступінчастого циліндрично-конічного редуктора удосконаленої установки 1246Р для випробувань матеріалів на розтяг при високих температурах (студ. Білецький М.В., кер. д.т.н. Пискунов С.О.)

 

 

СПІЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Метою Програми подвійного диплому магістра є формування фахівців у галузі машинобудування, сприяння мобільності студентів та науковців, запропонувати студентам міжнародний досвід та заохочити молодь до українських, так польських цінностей.

Програма встановлює співпрацю у сфері обміну студентами, що дає студентам можливість отримати два дипломи в галузі машинобудування за програмами обох університетів:

 

                      

«Poznan University of Technology LLL& International Education Office» on Facebook

 

https://www.facebook.com/putpoland/videos/vb.407150269436665/543158462502511/?type=2&theater

 

 

Вітаємо  нашу студентку 5-го курсу ОЛЮ МУСІЄНКО
з присудженням премії Академії наук України 

 

ПРОГРАМА

 комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Інформаційні системи та технології в машинобудуванні»

скачать файл у форматі pdf

ПРОГРАМА

 комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Динаміка і міцність машин»

скачать файл у форматі pdf

ПРОГРАМА

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Інформаційні системи та технології в машинобудуванні»

  скачать файл у форматі pdf

ПРОГРАМА

 додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Динаміка і міцність машин»

 скачать файл у форматі pdf

День машинобудівельника с АСКОН

 

Навчальний віртуальне підприємство на платформі комплексу рішень АСКОН 

   

Інформаційні системи машинобудування
IV Міжнародний студентський конкурс із комп’ютерного моделювання серед користувачів програмних продуктів АСКОН
 
PATON

 

 
   

Інформаційні технології та системи машинобудування в ІЕЗ Патона

 
Arcada

Інформаційні технології та системи машинобудування в АРКАДА

 

 

 

Інформаційні технології та системи в компанії-ТЕХНОПОЛІС

Adams - комплексное решение для создания виртуальных прототипов сложных динамических систем

Marc - комплексный нелинейный анализ конструкций, решение сложных задач термо-прочности, электро- и магнитостатики, моделирование технологических процессов

Современные расчетные технологии корпорации MSC Software для университетов

Программные комплексы MSC Software – современные технологии инженерных расчётов

Creo Simulate Расчетные приложения для инженерного анализа. Лицензия 2014 года для Механико-машиностроительного института

Mathcad Prime 3.0 Качественно другой подход к инженерным расчетам.Учебная версия, лицензия 2014 года Механико-машиностроительного института)

Adams/Machinery.Специализированное решение для создания и расчѐта сложных механизмов

DIGIMATуникальный программный комплекс для нелинейного многоуровневого моделирования и расчета актуальных характеристик композиционных материалов

Dytran и MSC Nastran SOL700системы анализа существенно нелинейных быстропротекающих процессов

MSC Software: история, миссия и стратегия

Nastran Embedded Fatigueновый подход к решению задач в области усталостной прочности и долговечности изделий

 

 

 

 

 Положення про персональну стипендію групи компаній "Progresstech"  для студентів НТУУ «КПІ»