Науково-технічна конференція
«ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ І ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА»

Щорічна науково-техічна конференція, на якій розглядаються актуальні питання наукових і прикладних досліджень у галузі машинобудування, авіаційної і космічної техніки, питання техніки і передових технологій у інших галузях виробництва, а також особливості підготовки інженерних фахівців в Україні. Аудиторія конференції – наукові і науково-педагогичні працівники, керівники підрозділів і технічні фахівці науково-дослідних і виробничих підприємств, докторанти, аспіранти, молоді учені.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.
  2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.
  3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка.
  4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.
  5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  6. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні.

2021 – ХХІI конференція

2020 – ХХІ конференція

2019 – ХХ конференція

2018 – ХІХ конференція

2017 – ХVIII конференція

2016 – ХVII конференція 


 Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів
«ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ В МАШИНОБУДУВАННІ»

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних завдань сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

2021 – ХІV конференція

2020 – ХІІІ конференція

2019 – ХІІ конференція

2018 – ХІ конференція

2017 – Х конференція

2016 – ІХ конференція