Матеріали для виконання та оформлення бакалаврських робіт студентів спеціальності "динаміка та міцність машин"

 

- методичні вказівки до державної атестації та виконання дипломної роботи бакалавра студентами кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського: методичні вказівки

- зразок заяви на первірку на плагіат бакалаврської роботи: заява_1

- зразки титульного листа роботи, бланку завдання, анотації та змісту роботи: основа_1

- зразок відгука кервника дипломної роботи: відгук_1

- зразок рецензії на дипломну роботу: рецензія_1

 

Приклад оформлення презентації на захист бакалаврської роботи

 

презентація

 

 

Приклади оформлення бакалаврських дипломних робіт

 

Мoдеpнізація устанoвки УСНС-3 для випpoбувань матеpіалів пpи плoскoму напpуженoму стані (студ. Щербань Т.І., кер. д.т.н. Рудаков К.М.)

Розрахунок і проектування конструктивних елементів та вузлів установки КМ50-1 для дослідження матеріалів при крученні (студ. Овчаренко Є.І., кер. доц. Заховайко О.П.)

- Модернізація складових елементів приводу випробувальної установки УСНС-2м для дослідження матеріалів при комбінованих режимах навантаження (студ. Уколова О.С., кер. Коваль В.В.)

- Проектування двоступінчастого циліндрично-конічного редуктора удосконаленої установки 1246Р для випробувань матеріалів на розтяг при високих температурах (студ. Білецький М.В., кер. д.т.н. Пискунов С.О.)