Напрямки (тематика) наукових досліджень:

- Міцність та ресурс конструкційних матеріалів і елементів конструкцій при складних термосилових навантаженнях з урахуванням початкових та набутих пошкоджень . (керівник –  академік НАНУ, д.т.н., проф. Бобир М.І.)

- Створення математичних моделей і методів дослідження конструкцій з композитних матеріалів (д.т.н., проф..Шукаєв С.М.)

- Числове моделювання процесів та систем конструкцій та вузлів різних галузей техніки та біомеханічних систем (керівник - д.т.н., проф. Крищук М.Г.)

- Моделювання швидкоплинних процесів (д.т.н. проф. Сидоренко Ю.М.)

- Дослідження процесів деформування та нелінійного руху з урахуванням фізичних явищ різної природи (д.ф-.м.н., проф. Янчевський І.В.)

Освітньо-наукова програма за спеціальністю "Прикладна механіка" для отримання кваліфікації доктора філосовії (PhD)

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії "Прикладна механіка"

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії "Прикладна механіка"

Більш детальну інформацію про вступ можна дізнатися на сайті аспірантури та докторантури