Матеріально-технічна база кафедри

Кафедра викладає широкий перелік дисциплін, серед яких нормативні освітні компоненти циклу загальної підготовки («Теоретична механіка», «Інформатика»), нормативні освітні компоненти циклу професійної підготовки («Механіка матеріалів і конструкцій», «Прикладна механіка», «Технічна механіка», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин та основи конструювання» - для студентів освітніх програм спеціальності 131 «Прикладна механіка») а також низку обов’язкових та виборних дисциплін циклу професійної підготовки для студентів освітньої програми «Динаміка і міцність машин» ) - разом біля 30 дисциплін.

Приміщення кафедри розташовані і у Головному корпусі НТУУ КПІ ім..Ігоря Сікорського.

Матеріально-технічна база кафедри представлена комп’ютерними класами та аудиторіями, та навчальними і дослідними лабораторіями.

Лабораторії кафедри обладнані установками і стендами для виконання лабораторних робіт і проведення механічних випробувань матеріалів і елементів конструкцій

Комп'ютерні класи навчального центру «Training center Boeing-Progresstech Ukraine»

Навчальні і дослідні лабораторії

Установки для проведення механічних випробувань матеріалів і елементів конструкцій

Навчальні аудиторії

Перелік комп’ютерних класів, навчальних лабораторій та аудиторії кафедри