Матеріально-технічна база кафедри

 

Кафедра викладає широкий перелік дисциплін, серед яких нормативні освітні компоненти циклу загальної підготовки («Теоретична механіка», «Інформатика»), нормативні освітні компоненти циклу професійної підготовки («Механіка матеріалів і конструкцій», «Прикладна механіка», «Технічна механіка», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин та основи конструювання» - для студентів освітніх програм спеціальності 131 «Прикладна механіка») а також низку обов’язкових та виборних дисциплін циклу професійної підготовки для студентів освітньої програми «Динаміка і міцність машин» ) - разом біля 30 дисциплін.

 

Матеріально-технічна база кафедри представлена комп’ютерними класами та аудиторіями, та навчальними і дослідними лабораторіями.

 

обладнаними установками комп’ютерними класами, навчальними і дослідними лабораторіями та аудиторіями.

Лабораторії кафедри обладнані установками і стендами для виконання лабораторних робіт і проведення механічних випробувань матеріалів і елементів конструкцій

 

Приміщення кафедри розташовані і у Головному корпусі НТУУ КПІ ім..Ігоря Сікорського

 

 

Комп’ютерні класи, навчальні і дослідні лабораторії та аудиторії кафедри

                                                                                                                                  

 

Установки для проведення механічних випробувань матеріалів і елементів конструкцій