Вступ на 1 курс 2023 рік

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Динаміка і міцність машин


Кафедрою «ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН ТА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ» проводиться підготовка БАКАЛАВРІВ за освітньою програмою: ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН спеціальності 131 Прикладна механіка.

Головним завданням освітньої програми є підготовка фахівців, які можуть створити конструкцію будь-якого технічного об'єкту з виконанням вимог до міцності, стійкості, надійності та довговічності. Вступ на навчання за цією освітньою програмою дає можливість отримати дуальну освіту.

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої для освітньо-професійної програми "Динаміка і міцність машин" (навчання здійснюється на базі повної середньої освіти) становить 240 кредитів ЄКТС (1 кредит=30 годин аудиторної та самостійної роботи).

Для вступу на навчання у 2023 році використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника).Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, змішувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2022 роках. Можливе використання результату ЗНО з того самого конкурсного предмету НМТ, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

*НМТ – це комплексний тест з трьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальному центрі тестування впродовж 180 хвилин. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування. Детально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

Основна сесія НМТ буде проводитись з 5 червня до 23 червня в Україні. Також є можливість скласти тестування навіть за межами України у 41 країні світу. Тести з української мови, історії України, біології та хімії міститимуть по 30 завдань, з математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.

У 2023 році вступники на бакалавріат у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість абітурієнта у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського, його очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у спеціальному розділі.


Ознайомитись з умовами та правилами прийому можна тут:


Подання заяв:

  1. Початок реєстрації електронних кабінетів - з 1 липня,
  2. Прийом заяв та документів – з 19 липня до 18:00 31 липня для тих, хто вступає за результатами НМТ.
  3. Абітурієнт може подати за державним замовленням (бюджет) до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за своїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 15 заяв. Загалом на всіма базами вступу (повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста чи диплом магістра) та за всіма формами здобуття освіти (денна, заочна) сумарно одна людина може подати 20 заяв. Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 05 серпня, а до 08 серпня потрібно подати оригінали документів особисто або з допомогою накладння кваліфікованого електронного підпису у кабінеті вступника. З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням. 

Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальність 131 Прикладна механіка однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 7.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

Основний блок:

  • Українська мова (К1) - 0,3
  • Математика (К2) - 0,5

Додатковий блок:

  • Історія України (К3) - 0,2
  • Іноземна мова (К3) - 0,25
  • Біологія (К3) - 0,2
  • Фізика (К3) - 0,5
  • Хімія (К3) - 0,2

Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в Умовах прийому.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Врахування балів за успішне закінчення підготовчих курсів

Випускникам системи доуніверситетської підготовки, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси закладу вищої освіти, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році) враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів (до 10 балів додається до конкурсного балу після балансування на вагові коефіцієнти та обчислення)

 Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,000, до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не допускаються.


Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

3 квітня - 3 травня - Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)

5 червня - 23 червня - Національний мультипредметний тест (Основна сесія)

1 липня — початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;

3 липня – 10 липня 18:00 (до 25 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб) - Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

7 липня – 18 липня (до 31 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб) - Строки проведення співбесід та творчих конкурсів

19 липня - 31 липня- Реєстрація заяв вступників

не пізніше 5 серпня -Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

5 серпня - 8 серпня 18:00 - Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (подання документів)

не раніше 9 серпня- Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 10 серпня- Зарахування вступників за державним замовленням

9 серпня - 16 серпня 17:00 - Виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подання документів)

не пізніше 17 серпня - Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Шановні вступники! У зв’язку з воєнним станом, пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!  


Вартість навчання на спеціальності 131 Прикладна механіка:

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році першого рівня (бакалавр) вищої освіти денної форми складає 24900 грн за один навчальний рік; та заочної форми навчання 16600 грн за один навчальний рік. (Наказ № НГФ/73/2023 від 11.05.2023 “Про встановлення вартості навчання на 2022/2023 навчальний рік”) 


Приймальна комісія «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Адреса: вул. Політехнічна, 14, корпус 16, м. Київ. (на мапі)
Телефони: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46, +38 (097) 694-50-58 (вступ на 1 курс)
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Години роботи: відповідно до розкладу

Web-сторінка 


Відбіркова комісія НН ММІ

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон гарячої лінії НН ММІ: +38 (097) 131-85-65
Телеграм канал НН ММІ Вступ - https://t.me/mmi_abituriyent

Детальніше: http://pk.kpi.ua/entry-1-course