Дуальна освіта

 

Що таке дуальна освіта?

Дуальна освіта – це форма організації освітнього процесу, в якому поєднується навчання здобувачів осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття знань і кваліфікації максимально наближених до умов реального виробничого процесу. Основне завдання дуальної форми навчання є подолання розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців.

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у Німеччині та згодом впроваджений у Канаді, Австрії, Швейцарії та інші країни.

Теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі освітньої установи (Університету), а практична — на робочому місці підприємства. При цьому підприємства беруть участь у формування освітньої програми та матеріальному забезпеченні підготовки фахівців - закуповують необхідне обладнання, покривають видатки, пов'язані з процесом виробничого навчання, оплачують навчання за контрактом, виплачують заробітну платню здобувачам освіти за роботу, виконану ними впродовж навчання.

Реалізація дуальної освіти

19 вересня 2018 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, розроблену Міністерством освіти і науки України. Цією концепцією передбачено модернізацію освітніх програм, підвищення якості підготовки фахівців, підвищення мотивації до навчання серед учнів та студентів, скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі та інші цілі і заходи.

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» вже тривалий час успішно навчають студентів за системою дуальної освіти.
Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут був першим підрозділом КПІ ім.Ігоря Сікорського, який, у 2017 р. у співпраці із компанією «Прогрестех-Україна» створив Спільний Навчально-науковий центр «Boeing-Україна»-«Прогрестех-Україна»-«КПІ ім.Ігоря Сікорського».

«Прогрестех-Україна» - одна з найбільших інжинірингових компаній яка надає інженерні послуги для світових виробників авіаційної техніки Boeing та Airbus, автомобілебудівних корпорацій Tesla і Daimler.

Впродовж 2017-2021 рр. на базі цього Навчально-наукового центру за дуальною системою проводилась підготовка інженерів – механіків для авіаційної промисловості за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Цей досвід був високо оцінений в ході міжнародної акредитації освітньої програми «Динаміка і міцність машин» за системою «EUR-ACE European Accredited Engineer label». Навчаючись за дуальною моделлю студенти гарантовано здобувають не лише якісну освіту, але й отримують свою першу роботу в престижній компанії та гідну оплату праці.

У 2021 р. на базі Спільного Навчально-наукового центру «Boeing-Україна»-«Прогрестех-Україна»-«КПІ ім.Ігоря Сікорського» створений Навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти "Прогрестех-Україна"-«КПІ ім. Ігоря Сікорського», в рамках роботи якого передбачається розширення кількості здобувачів освіти, кола спеціальностей і освітніх програм, навчання за якими буде організовано за моделлю дуальної освіти.

Зокрема у 2022 р. передбачається розширення набору студентів на освітню програму «Динаміка і міцність машин» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з метою подальшого формування групи спеціальної підготовки за програмою дуальної освіти у співпраці з "Прогрестех-Україна".