Деталі машин

 

Конспект лекцій

Розділ 1. Загальні принципи конструювання та розрахунку машин та їхніх елементів 

               Тема 1. Основні положення про проектування і конструювання машин та їхніх елементів

               Тема 2. Навантаження елементів машин

Розділ ІІ. Механічні передачі

              Тема 3. Фрикційні передачі

               Тема 4. Пасові передачі

               Тема 5. Зубчасті передачі

               Тема 6. Черв’ячні передачі

               Тема 7. Передача гвинт-гайка

               Тема 8. Ланцюгові передачі

               Тема 9. Вали та осі

               Глава 10. Підшипники кочення

Розділ ІІІ. З’єднання деталей машин

              Тема 11. Різьбові з’єднання

              Тема 12. Шпонкові з’єднання

              Тема 13. Зубчасті (шліцьові) з’єднання

              Тема 14. Пресові з’єднання

              Тема 15. Заклепочні з’єднання

              Тема 16. Зварні з’єднання