Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин».

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Пискунов Сергій Олегович

Науковий керівник кафедри – член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор Бобир Микола Іванович

Випускники кафедри – фахівці з міцності конструкційних матеріалів і надійності конструкцій – є затребуваними у всіх галузях техніки, де здійснюється розробка, проектування та конструювання нових машин, обладнання, будівель, приладів і апаратури та їх експлуатація.

Професійна діяльність випускників кафедри пов’язана, зокрема, із розрахунковими та експериментальними дослідженнями конструкційної міцності, довговічності і надійності авіаційної та ракетно-космічної техніки, машин і устаткування у різних галузях техніки із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Студенти, які здобувають освіту за рівнем «магістр», мають можливість навчання:

- на Спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування в Отто фон Геріке університеті (м.Магдебург, Німеччина);

- за програмою подвійного диплому магістра Познанського Університету Технологій (м.Познань, Польща) та КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- за програмою дуальної освіти у спільному навчально-науковому центрі «КПІ – ПРОГРЕСТЕХ-Україна – Вoеing-Україна» із подальшим працевлаштуванням в групі компаній «ПРОГРЕСТЕХ»

Освітня програма "Динаміка і міцність машин" пройшла Міжнародну акредитацію   і визнана відповідною вимогам європейських програм інженерної освіти