Навчальні плани

Освітня програма "Динаміка і міцність машин"

Навчальний план підготовки бакалаврів, 3 роки 10 місяців:

Навчальний план підготовки магістрів, 1 рік 4 місяці, за освітньо-професійною програмою підготовки: 

 Навчальний план підготовки магістрів, 1 рік 9 місяців, за освітньо-науковою програмою підготовки: 

Навчальний план підготовки докторів філософії, 4 роки: 


Curriculums

Educationl program "Dynamics and strength of machines"

Level bachelor, 3 years 10 months:

Level master, 1 year 4 months, Educational and Professional program: 

 Level master, 1 year 9 months, Educational and Scientific program: 

Level PhD, 4 years: 

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ

БАКАЛАВР

 

СПЕЦІАЛІСТ 

 

Магістр