Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів готує фахівців за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Динаміка і міцність машин».
Професійна діяльність випускників кафедри пов’язана із розрахунковими та експериментальними дослідженнями конструкційної міцності, довговічності і надійності транспортних, енергетичних та інших машин і устаткування, авіаційної та ракетно-космічної техніки із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Студенти, які здобувають освіту за рівнем «магістр», мають можливість навчання:
- на спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування Отто фон Геріке університету (м.Магдебург, Німеччина) та КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- за програмою подвійного диплому магістра Познанського Університету Технологій (м.Познань, Польща) та КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- у спільному навчально-науковому центрі «КПІ – ПРОГРЕСТЕХ-Україна – Вoеing-Україна» із подальшим працевлаштуванням в групі компаній «ПРОГРЕСТЕХ»

 

ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ МАГІСТРА
DOUBLE MASTER’S DEGREE PROGRAMME IGOR SIKORSKY KPI – POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Спільний навчальний центр
Спільний навчальний центр

Наукова робота студентів в галузі біомеханіки.

Науковий гурток «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  БІОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ»

Основні напрями досліджень:

1. Надійність засобів фіксації переломів кінцівок людини


 

2. Дослідження засобів лікування пошкоджень кінцівок

 

3. Дослідження засобів лікування переломів щелеп

Створення нових засобів фіксації переломів кісток

 

Аналіз рентгенограм переломів кісток

 

Дослідження анатомічних препаратів

 

Дослідження структури кісткової тканини

 

Дослідження засобів лікування кісток руки

 

Дослідження надійності апаратів фіксації переломів

 

Дослідження міцності гвинтового з’єднання переломів

 

Застосування способів цифрової фотозйомки при випробуваннях

 

Підготовка препаратів для біомеханічних досліджень

 

Дослідження надійності апаратів фіксації переломів

Основні напрями досліджень студентів

Цифровий  спосіб  вимірювання  переміщень у переломах кісток під дією навантажень

Вимірювання деформацій нижніх кінцівок людини під дією навантажень

Вимірювання деформацій шарнірно – дістракційних апаратів для лікування пошкоджень суглобів

Дослідження механічних властивостей кісткової тканини

Дослідження надійності засобів фіксації переломів щелеп людини при згині

Вимірювання взаємних зміщень відламків щелепи у місці перелому при навантаженні

 

За результатами досліджень вибираються найбільш надійні конструкції засобів скріплення переломів.

Визначається   необхідна   кількість   гвинтів та стрижнів для забезпечення надійності скріплення відламків.

Визначаються види та величині небезпечних навантажень, які можуть привести до пошкоджень.

Результати використовуються хірургами - травматологами під час проведенні операцій для вибору найбільш надійних засобів остеосинтезу.

Основний практичний результат: скорочення часу лікування та підвищення якості зрощування переломів.

 

Дослідження проводяться за участю провідних хірургів – травматологів м. Києва та України

- Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

- Українська військово-медична академія

- Інститут травматології та ортопедії   АМН України

- Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка