Розробка захисних конструкцій для проведення зварювання матеріалів вибухом.

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XWBjipvvm8k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ad0S50rzfJI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Загальний вигляд трубчастої камери для зварювання вибухом

Схема поперечного перерізу трубчастої вибухової камери:

1 – заряд ВР; 2 – матеріали, що зварюються; 3 – робочий стіл (плита); 4 – труби; 5 – перфорований сталевий лист; 6 – доні кришки труб; 7 – центральна труба; 8 – сипучий наповнювач; 9 – маркери математичної моделі камери

Геометрична схема задачі про вибух плоского заряду ВР всередині трубчастої ВК: 1, 2, 3 – труби №1, 2, 3; 4 – заряд ВР; 5 – точка ініціації детонації заряду ВР

Розрахункова картина інтенсивності напружень в трубах ВК (t=800мкс)

Зовнішній вигляд труби №3 після натурного експерименту

 

Зовнішній вигляд труби №3 після чисельного експерименту