Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямками:

  • розробка моделей та критеріїв руйнування елементів конструкцій при складних термосилових навантаженнях з урахуванням ушкоджень;
  • розробка рівнянь теорії пластичності і повзучості при складних процесах навантаження;
  • розробка теорії нелінійних коливань;
  • розробка чисельних методів розв'язання крайових задач механіки деформованого тіла;
  • розробка математичних моделей пластичності анізотропних середовищ при складному напруженому стані;
  • розробка методів розрахунків несучої спроможності елементів конструкцій із композитних та полімерних матеріалів.