Динамікв і міцність машин 

Кафедра динаміки і міцності машин
та опору матеріалів   готує фахівців
за спеціальністю
 131 Прикладна механіка,
освітня програма 
Динаміка і міцність машин

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

Професійна діяльність випускників кафедри пов’язана із розрахунковими та експериментальними дослідженнями конструкційної міцності, довговічності і надійності авіаційної та ракетно-космічної техніки, машин і устаткування у різних галузях техніки із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Студенти, які здобувають освіту за рівнем «магістр», мають можливість навчання: 
- на Спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування в Отто фон Геріке університеті (м.Магдебург, Німеччина);
- за програмою подвійного диплому магістра Познанського Університету Технологій (м.Познань, Польща) та КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- за програмою дуальної освіти у спільному навчально-науковому центрі «КПІ – ПРОГРЕСТЕХ-Україна – Вoеing-Україна» із подальшим працевлаштуванням в групі компаній «ПРОГРЕСТЕХ»

Освітня програма "Динаміка і міцність машин" пройшла Міжнародну акредитацію   і визнана відповідною вимогам європейських програм інженерної освіти

Розпорядження № 5-18 від 05.02. 2018
Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості з дисципліни «Фізичне виховання»
З метою створення сприятливих умов ліквідації академічної заборгованості з дисципліни «Фізичне виховання»,


1. Дозволити студентам ліквідацію академічної заборгованості з дисципліни «Фізичне виховання» в другому семестрі 2017/2018 н.р. за індивідуальним графіком, затвердженим завідувачем кафедри фізичного виховання та під керівництвом призначеного ним викладача.

2. Затвердити Порядок оформлення індивідуального графіку ліквідації академічної заборгованості з дисципліни «Фізичне виховання» (додаток 1).

3. Встановити кінцевий термін ліквідації академічної заборгованості з дисципліни «Фізичне виховання» та отримання заліку за попередній навчальний семестр до початку екзаменаційної сесії в другому семестрі 2017/2018 н.р.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з науково-педагогічної роботи П.О. Киричка

Перший проректор Ю.І. Якименко

ДОДАТОК 1
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ГРАФІКУ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

1. Студент, що має заборгованість з дисципліни «Фізичне виховання», звертається з заявою на ім'я завідуючого кафедрою фізичного виховання КПІ ім. Ігоря Сікорського, де вказано кількість пропущених занять без поважної причини, з проханням дозволити ліквідацію поточної заборгованості.

2. З метою контролю процесу ліквідації заборгованості з фізичного виховання з боку адміністрації факультету/інституту, де навчається студент, на заяві необхідно отримати візу погодження декана факультету/директора інституту або його заступника з навчально-виховної роботи.

3. Завідуючий кафедрою фізичного виховання спільно з відповідальним за напрям фізичного виховання на факультеті/інституті, де навчається студент, узгоджують графік ліквідації заборгованості з кінцевою датою отримання заліку з фізичного виховання за попередній семестр без переносу заборгованості на наступний семестр.

4. Індивідуальний графік ліквідації заборгованості контролюється викладачем, відповідальним за фізичне виховання на факультеті/інституті та завідуючим кафедри фізичного виховання сумісно з заступником декана з навчально-виховної роботи.

5. Студент письмово дає згоду на ліквідацію заборгованості за погодженим індивідуальним графіком

6. При розробці індивідуального графіку ліквідації заборгованості дотримуватись норми фізичної активності - не більше одного заняття на день.

7. Ліквідація поточної заборгованості з «Фізичного виховання» візується завідуючим кафедрою фізичного виховання в Індивідуальному графіку, на підставі чого деканатом факультету/інституту, де навчається студент, надається індивідуальна заліково-екзаменацїйна відомість для виставлення оцінки з заліку за відповідний семестр.

 (завантажити) Розпорядження № 5-18 від 05.02. 2018 
Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості з дисципліни «Фізичне виховання»
З метою створення сприятливих умов ліквідації академічної заборгованості з дисципліни «Фізичне виховання»