НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ

 

Міцність та ресурс конструкційних матеріалів з урахуванням початкових та набутих пошкоджень.

Керівник - чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Бобир М.І.

Наукова школа займається проблемами міцності та довговічності елементів конструкцій, що знахордяться в умовах складного термосилового навантаження, з урахуванням впливу кінетики накопичення мікропошкоджень в матеріалі при його пружно-пластичному деформуванні. В рамках наукових робіт досліджуються різні умови експлуатації та траекторії навантаження, розглядаються як класичні металеві так і новітні композиційні матеріали. При виконанні досліджень широко використовується сучасна інструментальна база лабораторії механічних випробувань кафедри, використання якої дає можливість проводити натурні експерименти для різноманітних елементів та вузлів обладнання.

 

В рамках  проблематики наукової школи відбулися наступні захисти кандидатських дисертацій:

- Лавренко Ярослав Іванович (2014 р.) "Динаміка та довговічність високошвидкісних прецизійних центрифуг"

- Коваль Віктор Вікторович (2018 р.) "Малоциклова втома елементів конструкцій з урахуванням пошкоджуваності"

- Фам Дик Куан (2019 р.) "Критерій граничного стану конструкційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності"

 

Чисельне модеювання процесів та систем

Керівник - д.т.н., проф. Цибенко О.С.

Основними напрямками діяльності наукової школи є числене модеювання та аналіз різноманітних конструкцій та вузлів, що використовються в машинобудівній, авіа- та космічнобудівній, теплоенергетичних, біомеханічній галузях тощо з точки їх міцності та надійності. Вирішуються проблеми обгрунтування продовження ресурсу, оптимізащії вагово-міцносних характеристик вузлів. Основною матеріальною базою наукової школи виступає компьютерний центр кафедри.

 

В рамках проблематики наукової школи відбулися наступні захисти кандидатських дисертацій:

 - Єщенко Віктор Олексійович (2016 р.) "Напружено-деформований стан біомеханічних систем металлоостеосинтезу"

- Маслєй Володимир Микитович (2018 р.) "Міцність композиційних терморозміростабільних силових конструкцій космічних апаратів при динамічному навантаженні "

- Рибалка Антон Олексійович (2019 р.) "Динаміка і міцність наносупутника Polyitan-2-SAU на етапі виведення на орбіту"