Бобир Микола Іванович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор

 

В 1974 р. закінчив механіко-машинобудівний факультет КПІ.
Працює на кафедрі ДММ та ОМ з 1974р.

Посада:

директор механіко-машинобудіного інституту НТУУ "КПІ".
Науковий керівник кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів.

Викладає:

Теорія пластичності та повзучості

Наукові інтереси:

Механіка деформівного твердого тіла. Розробка методів прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій при складному термосиловому навантаженні

Основні науковi та методичнi працi:

  • Бобырь Н.И. Определяющие управления и критерии предельного состояния материалов при непропорциональном малоцикловом нагружении /К. Вища школа, 1991, 51с
  • Можаровский Н.С., Антипов Е.А., Бобырь Н.И. Ползучесть и долговечность материалов при программном нагружении / К., Выща школа, 1982, -132с.
  • Бабенко А.Є., Бобырь Н.И., Бойко С.Л., Боронко О.О. Применение метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагрузках /К."Инрес",2005;
  • Лебедєв А.О., Бобир М.І., Ламашевський В.П. Механіка матеріалівдля інженерів / К. НТУУ "КПІ", 2006, 286с.
  • Бабенко А.Є., Бобир М.І., Боронко О.О. Теорія пружності. Частина 1./К. "Основа", -2009, 237с.